Masterplan Onderwijs

Denk en doe mee

Rotterdam is in 2016-2017 Onderwijsstad van Nederland. Hiermee onderstreept de stad het belang van onderwijs. Dat doen we onder meer door de ontwikkeling van een Masterplan Onderwijs. Het hoe en het waarom lichten we hier beknopt toe. We nodigen iedereen – onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke instellingen, private opleidingen, kennisinstellingen, sport, cultuur, overheid en wetenschap— uit hier een bijdrage aan te leveren.

Draag bij

Hoe kunnen we het onderwijs in Rotterdam toekomstbestendig maken en welke bijdrage kan het onderwijs leveren aan de toekomst van Rotterdam? Hoe kunnen we onderwijs adaptief en flexibel organiseren om ons als stad te kunnen blijven richt op betere onderwijsresultaten en goed opgeleide jongeren met perspectief op een mooie baan in een sterke stad? Een baanbrekend initiatief, een beeldverslag van jouw schoolgebouw van de toekomst, een meet-up-verslag over lerende leraren, een filmpje over nieuwe apps die flexibel leren ondersteunen… Alle input over de toekomst van ons Rotterdamse Onderwijs is welkom om het Masterpan Onderwijs te voeden. We rekenen daarbij graag ook op jouw bijdrage

Thema’s

Binnen het Startdocument zijn een drietal hoofdthema’s geformuleerd, gebaseerd op actuele en belangrijke vraagstukken vanuit vooronderzoek:

We verzamelen binnen deze hub allerlei documenten, producties, bijdragen en belangrijke stukken die inhoudelijk van belang zijn voor het uiteindelijke Masterplan. Aan jou de oproep aan deze verzameling bij te dragen. Ken jij een onderzoek dat als input voor het Masterplan niet mag ontbreken? Heb jij een verslag van een bijeenkomst waaruit nuttige informatie voor in het Masterplan voortvloeit? Zorg dan dat het aan de documentatie binnen een van de thema’s wordt toegevoegd.

>>>Direct naar: Overzichtspagina Input Masterplan

Wat biedt deze hub je nog meer?

  • Organiseer op jouw school, binnen jouw bedrijf of je instelling een bijeenkomst rond de toekomst van onderwijs, arbeidsmarkt, talentontwikkeling en de school van de toekomst. Wij voegen jouw bijeenkomst graag toe aan de agenda op deze website en ontvangen ideeën en uitkomsten van deze bijeenkomsten vervolgens graag.

  • In de agenda op deze site tref je vele bijeenkomsten in het kader Rotterdam Onderwijsstad van het jaar. Velen daarvan zullen inhoudelijk gericht zijn op de toekomst van het onderwijs. Neem deel zodat ook jouw input meetelt.

  • Geef je mening door het in tekst vertalen van jouw mening in de vorm van een blog op deze site. Je visie wordt in de spotlight geplaatst en maakt hiermee ongetwijfeld discussie los.