Hulp bij thuisonderwijs: devices, internet en instructie

Het is belangrijk dat álle kinderen onderwijs op afstand krijgen. Dat gaat in de meeste gevallen goed. Maar er is ook een groep leerlingen voor wie dat niet goed lukt. Zij hebben geen computer of internetverbinding of hebben thuis onvoldoende hulp bij het thuisonderwijs.

Nog in het eerste weekend van de schoolsluiting waren schoolleiders al aan het inventariseren. Wie heeft er geen computer of internet en waar kunnen alternatieven worden gevonden. Een oproep om nieuwe of gereviseerde laptops beschikbaar te stellen, vond gehoor. Stichting De Verre Bergen en Coolblue deden een ruimhartige bijdrage en schonken via de gemeente 3000 nieuwe Chromebooks. Deze zijn inmiddels verdeeld over de leerlingen. Elk gezin met kinderen in het basisonderwijs beschikt nu tenminste over een laptop. Ook voor de benodigde wifi werd een oplossing gevonden: met hulp van de Rabobank kocht de gemeente 400 ‘wifi-hotspots’, waarvan de eerste inmiddels zijn verstuurd.

Via diverse initiatieven in de stad werden acties opgezet om kinderen te helpen. De IT Campus Rotterdam zette ondersteuning op voor leerlingen, leraren en ouders met technische vragen. De hulplijnen worden bemand door vrijwilligers, bijvoorbeeld van het IT Campus Rotterdam, Techniek College Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam.
En de onderwijsopleiders bieden samen met IT Campus ook didactische hulp.