‘Iedere jongere telt’

Gaan MBO-ers tussen 18 en 23 jaar zonder geldige reden niet naar school, dan komen de collega’s van het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC) in beeld. Jongerenconsulent Sandra Kloosterman werkt voor het RMC voor jongeren in het centrum van Rotterdam.

Dreigen jongeren uit te vallen van school, dan komt er via DUO een verzuimmelding binnen. Sandra gaat dan op school in gesprek met de betreffende mentor of SLB-er en de jongere zelf. ‘We bespreken in dit zogenoemde ‘laatste-kans-gesprek’ waarom de jongere niet naar school komt en maken concrete afspraken. We willen echt voorkomen dat jongeren uitvallen en zonder diploma de schoolbanken verlaten’, benadrukt ze.

Oorzaken

Vaak is de reden van het ongeoorloofd verzuim dat jongeren een verkeerde opleidingskeuze gemaakt hebben. Sandra: ‘Ze zitten natuurlijk op een specifieke beroepsopleiding en moeten op jonge leeftijd een belangrijke keuze voor hun toekomst maken. Soms voldoet de opleiding niet aan de verwachtingen van de jongere. De school is dan aan zet om bijvoorbeeld een beroepskeuzetest af te nemen en de jongere te begeleiden naar een andere opleiding.’ De reden van verzuim kan ook op het persoonlijk vlak liggen, bijvoorbeeld wanneer er stress is over schulden, huisvesting of wanneer er sprake is van een verslaving.’

Voortijdig Schoolverlaters zonder diploma

Sandra: ‘de Jongerenconsulent RMC begeleidt ook de jongeren tussen de 18 en 23 jaar die uitgevallen zijn van school en, voor zover wij weten, thuiszitten. Deze jongeren hebben nog geen Startkwalificatie (minimaal een MBO 2 diploma), en die zoek ik daarom thuis op. Ik ga met ze in gesprek om onder andere te horen of ze een dagbesteding hebben en of ze terug naar school willen om alsnog een diploma te halen.’

Coronatijd

Vanwege de coronamaatregelen zijn huisbezoeken niet mogelijk en kan Sandra alleen schriftelijk, telefonisch of per mail proberen met jongeren in contact te komen. Bij hoge uitzondering mag ze een deurbezoek afleggen, maar alleen als ze zich zorgen maakt over het welzijn van de jongere. Ook al is het niet ideaal om geen face-to-face contact te hebben, Sandra vindt wel dat het gewaardeerd wordt als ze jongeren spreekt. ‘Ik ben een luisterend oor, denk mee en kan ze waar nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld een welzijnspartij in de wijk of warm overdragen naar het Jongerenloket.’

Samen

Sandra en haar collega’s van het RMC werken samen met leerplichtambtenaren op het Jongerenloket bij het Verzuimteam MBO. De verzuimende MBO-jongeren van 16 tot 18 jaar vallen onder de leerplichtambtenaren en komen zodra ze 18 jaar zijn terecht bij de Jongerenconsulent RMC. Daarnaast werkt ze in het centrum van Rotterdam veel samen met de welzijnsorganisatie en het wijkteam. Sandra: ‘Vóór corona reisde ik door de stad om op de MBO-scholen gesprekken te voeren en huisbezoeken af te leggen. Ook kwam ik in de Huizen van de Wijk om bijvoorbeeld met de jongerenwerkers te spreken. Dat kan nu niet, maar gelukkig kan ik nog wél steeds telefonisch een goed gesprek voeren en kan ik de jongere op weg helpen. Om met het motto van het Jongerenloket te spreken: ‘iedere jongere telt’. En zo is het maar net.’

Lees hier het verhaal van leerplichtambtenaar, Priscilla Chantre.