Terug naar masterplan
Interview met Michelle Struick, Directeur OBS Het Landje

Ik wil dat zij succeservaringen opdoen, de wereld leren kennen en zichzelf op verschillende manieren laten zien.

“Mijn neefje vroeg eens: ‘waarom moet ik een knutselwerkje maken? De juf heeft er al zoveel.’ Hij heeft gelijk. Sommige klaslokalen hangen vol met identieke tekeningen. Op onze school maken kinderen hun eigen dingen. Ze gaan bij zichzelf te rade en maken hun eigen keuzes.”

Volgens Michelle Struick, directeur van OBS Het Landje, is dat precies waarover ontwikkeling gaat: jezelf leren kennen. “Als je jezelf goed kent, voel jij je ook niet bedreigd wanneer een ander het niet met jou eens is.” Haar meest vitale herinnering aan de handvaardigheidles op haar eigen basisschoolperiode is het vikingschip. Met triplex mochten de leerlingen figuurzagen. “Knutselen was echt knutselen. Daar zat geen gedachte achter. Het was een praktische bezigheid.” Struick probeert dit op haar school anders te doen. “Hier is het proces net zo belangrijk als het resultaat.”

Het is haar ambitie dat de leerlingen zich in de volle breedte ontwikkelen. Voor de komende jaren betekent dit onder andere het ontwikkelen van de leerlijn muziek en het integreren van kunst en cultuur in andere vakken. Zo komen kinderen die moeite hebben met rekenen en lezen, wellicht bij andere vakken beter uit de verf. “Ik wil dat zij succeservaringen opdoen, de wereld leren kennen en zichzelf op verschillende manieren laten zien. Hierdoor accepteren leerlingen de onderlinge verschillen en zien zij dat anders zijn mag. Natuurlijk zie ik ze ook wel eens vechten tijdens het voetballen. Dat hoort erbij. Net zo goed als dat zij moeten kunnen omgaan met teleurstellingen.”

De 650 leerlingen bezoeken gedurende hun schoolloopbaan onder meer Het Nieuwe Instituut, museum Boymans van beuningen, concertgebouw De Doelen en kunstinstelling TENT. “Wij maken dankbaar gebruik van onze omgeving. Het project in Het Nieuwe Instituut gaat bijvoorbeeld om onderzoekend leren. Dat past bij onze visie en bij de vaardigheden die je in de toekomst nodig hebt. Het Nieuwe Instituut legt een probleem voor waarmee de kinderen op school aan de slag gaan. De eerste keer ging het over de maakbaarheid van het lichaam. Het project resulteerde in een tentoonstelling waar de leerlingen een robot presenteerden om patiënten mee te helpen.”

De nadruk op de kunstzinnige vorming zorgt ervoor dat de leerlingen zich vrij voelen en makkelijk hun mening geven. “Soms is dat vermoeiend, want die hebben ze vervolgens overal over, maar het is wel wat wij willen: ontdek wat jij vindt en kom daar voor uit. Dat is zoveel belangrijker dan de score van een cito-toets. Ik hoop dat de stad de komende jaren inzet op een zo breed mogelijke ontwikkeling van onze kinderen en zo op burgers die zichzelf, elkaar en de wereld begrijpen. Bij ons zijn de filosofielessen daarvan een onderdeel. Hiermee beginnen we al bij de kleuters. Leer luisteren, buiten goed en fout te denken of dat je de ander niet met jouw gelijk hoeft te overtreffen.”

Doordat kunstzinnige vorming niet in ieder gezin even sterk aan bod komt, beginnen sommige kinderen met een achterstand. “Er zijn kinderen die opgroeien zonder ooit een museum van binnen te zien. In deze gezinnen is er geen geld voor uitstapjes. Scholen zijn er om alle kinderen gelijke kansen te geven. Ik wil al onze 650 leerlingen zo goed mogelijk afleveren en meer van hen maken dan een cito-score. Die verantwoordelijkheid maakt mijn beroep zo leuk. We doen onszelf en de samenleving tekort als wij ons onderwijs niet goed regelen.”