Terug naar masterplan
Interview met Kristel van Dalsum, Basisschooldocent en voorzitter Connect Teach

Ik wil dat zij weten dat ook gevoeligheid, ambitie, kritisch denken, verwondering, betrouwbaarheid, leiderschap en humor belangrijk zijn in het leven.

“Neem de recente aanslag bij een popconcert van Ariane Grande in Manchester. Mijn leerlingen weten dat veel kinderen haar concerten bezoeken. Grande is hun idool. Zo’n gebeurtenis borrelt in de klas. Kinderen vertellen erover op verschillende manieren. Ze noemen het een aanslag, een ongeluk of zeggen ‘er zijn mensen dood gemaakt.’ Ze stellen zichzelf en elkaar vragen. Waarom doet iemand dat en waarom in naam van het geloof? Het kind vraagt zich af wat zijn klasgenoten ervan vinden, wat hij zelf vindt en hoe de leraar erover denkt.”

Basisschooldocent Kristel van Dalsum is hun ankerpunt. Haar jonge leerlingen zoeken bevestiging van hun eigen gevoel en gaan af op haar waarheid. “Toen ik negen was, keek ik naar het journaal en dat was het. Nu krijgen kinderen de hele wereld binnen en zijn ze zoekende Hoe moeilijk een gebeurtenis ook is, ik maak het bespreekbaar. Dat moet. Zeker in een stad als Rotterdam met zo’n gemengde populatie. Aan de kinderen probeer ik uit te leggen wat onze norm is en wat daar wel of niet bij past.”

Van Dalsum werkt op een katholieke school waar het bespreken van geloven onderdeel van het curriculum is. Doordat de leerlingen verschillende geloven aanhangen, is dat niet altijd makkelijk. “Zolang we elkaars mening respecteren, is het niet erg als we het oneens zijn.”

Begin 2017 trad de dertiger aan in een klas met zeventien leerlingen. Veel leerkrachten waren haar voorgegaan. De klas was te druk, de werkstress te hoog, docenten konden de situatie niet aan. “In de klas heerste onrust en negativiteit. Sommige kinderen hebben een problematische thuissituatie. Denk aan armoede of het krijgen van weinig aandacht doordat er meerdere broertjes of zusjes zijn. Wanneer kinderen gewekt worden door hun ouders en kunnen aanschuiven bij het ontbijt geeft dat een andere start van de dag dan wanneer kinderen met meerderen op een kamer slapen, zelf hun boterhammen moeten smeren en verantwoordelijk zijn voor zijn broertjes of zusjes. Die laatste groep kan stress ervaren en de dag met een bezwaard gevoel beginnen doordat ze te laat zijn. Het scheelt als leerkrachten, maar ook klasgenoten van elkaars situatie op de hoogte zijn.”

Om de zeventien leerlingen te motiveren, hing Van Dalsum in de klas een prikbord op. Met grote letters staat er: ‘Wij zijn trots op…’ Het is een collage van de verbeterde toetsresultaten, van sportmomenten, gedichten, een foto met burgemeester Aboutaleb en een opsomming van wat niet wordt getoetst: sociale vaardigheden. “Het leven bestaat uit meer dan toetsen. Kinderen denken soms dat slechte cijfers ervoor zorgen dat zij in groep 8 geen goed advies krijgen of worden zenuwachtig voor toetsen doordat de verwachtingen vanuit huis hoog zijn. Ik wil dat zij weten dat ook gevoeligheid, ambitie, kritisch denken, verwondering, betrouwbaarheid, leiderschap en humor belangrijk zijn in het leven.”

Het werkte. De leerlingen kregen zelfvertrouwen en halen betere cijfers. “Zo werkt het ook met leerkrachten. Nieuwe leerkrachten kunnen schrikken als zij voor het eerst in een eigen klas terechtkomen. Het is een opdracht aan de stad om hen beter te begeleiden en binnen de scholen op te leiden.

Kinderen hebben er baat bij wanneer er een gemotiveerd iemand voor de klas staat. Dat is ook het belang van Connect Teach. Wanneer leerkrachten elkaar ontmoeten, delen zij handvatten om goed les te kunnen geven. Uiteindelijk begint goed onderwijs bij goede leerkrachten. Ook moet het lerarenkorps een betere afspiegeling van de stad worden. Kinderen zijn op zoek naar iemand waarmee zij zich kunnen identificeren. Het is zonde dat dit in een stad als Rotterdam niet lukt.”