In Rotterdam zijn nieuwe afspraken gemaakt om de veiligheid op scholen

In Rotterdam zijn nieuwe afspraken gemaakt om de veiligheid op scholen te behouden en te verbeteren. Dit leggen het voortgezet (gespecialiseerd) onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, veiligheidspartners en de gemeente vast in het convenant Veiligheid in- en om het onderwijs.  

Met de meeste Rotterdamse jongeren gaat het goed. Sommige leerlingen hebben een extra zetje of meer aandacht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Sociale, digitale en fysieke veiligheid zijn hierbij van essentieel belang. Leerlingen, studenten en onderwijspersoneel moeten zich veilig voelen in en rondom Rotterdamse scholen.  

Sterk netwerk

De samenleving wordt complexer en scholen, maar ook partners, ervaren dat schoolveiligheid onder druk staat. Geweld, pesten en spanningen onder jongeren hebben impact op het onderwijs. Ook ligt criminaliteit op de loer en zien we verharding op straat. Onderwijswethouder Kasmi: “Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken waarin jongeren een rol spelen. Maar dit kunnen scholen niet alleen. Daarom werken we met dit convenant aan extra ondersteuning en een sterk lokaal netwerk om de scholen heen, zoals de politie en jongerenwerkers. We vinden het belangrijk om te investeren in een veilige leeromgeving. Samen willen we werken aan een leeromgeving waarin Rotterdamse jongeren zich veilig voelen en gelijke kansen krijgen.”

Afspraken

De uitdagingen op het gebied van veiligheid kunnen per school verschillen. Daarom komen er regisseurs schoolveiligheid die scholen helpen met het opstellen van het schoolveiligheidsplan. Zij bieden ondersteuning bij incidenten met grote impact en verbinden partners uit het veiligheidsnetwerk aan de school om beter samen te werken. Vanuit de politie worden er vaste contactpersonen per school aangewezen. Daarnaast breidt de gemeente het aantal jongerenwerkers in scholen uit. Er komt bovendien meer voorlichting aan leerlingen en docenten, gericht op weerbaarheid en signalering van problemen, passend bij de situaties waar de school mee kampt. Ook wordt er jaarlijks een gezamenlijke werkagenda opgesteld waarin acties en maatregelen worden opgenomen.

Samenwerken

Een belangrijke doelstelling van het convenant is het verbeteren van de samenwerking tussen scholen en veiligheidspartners bij problemen rondom leerlingen/studenten. Een randvoorwaarde hierbij is gegevensdeling, maar huidige wet- en regelgeving maakt dit lastig. “Het is heel mooi dat de gemeente samen met de onderwijsinstellingen en betrokken instanties wil kijken hoe we elkaar van cruciale informatie kunnen voorzien, zodat we jongeren vanuit de onderwijsinstelling de juiste begeleiding en aandacht kunnen geven”, aldus Ron Kooren, voorzitter CvB Albeda.

De afspraken en de samenwerking tussen partners worden tussentijds geëvalueerd. Zo kan er snel ingespeeld worden op actuele veiligheidsvraagstukken.

Betrokken partijen

De volgende organisaties werken via dit convenant aan schoolveiligheid: Albeda, Avicenna college, BOOR, CVO, Driestar-Wartburg, Emmauscollege, gemeente Rotterdam, Grafisch Lyceum Rotterdam, GSR, HMC, Hoornbeeck, iHUB, Laurens Lyceum, LMC-VO, Montessori Lyceum Rotterdam, het Openbaar Ministerie, de Passie, Politie Eenheid Rotterdam, STC Group, Vrije School, Yulius, Yuverta, Stichting Halt, Stichting Jongerenwerk op Zuid en Zadkine. De partners onderzoeken de mogelijkheden om het convenant in de toekomst uit te breiden naar primair onderwijs, hoger onderwijs en andere relevante partners.