Inspiratiesessie 10

Gemeente Rotterdam: ‘Van een gewelddadig naar een geweldig Rotterdam’

Rotterdam wordt te vaak opgeschrikt door ernstige steekincidenten waarbij veelal jongeren zowel slachtoffer als dader zijn. In deze inspiratiesessie vertellen Bart en Aloali je over de tegenbeweging die op gang is gezet én bieden je handelingsperspectief. Halt spreekt samen met een lid van het jongerenpanel over de voorlichting Wapens en Geweld.

  • Bart Hartog is beleidsadviseur Directie Veiligheid bij de gemeente Rotterdam.
  • Aloali Kananpour is artistiek leider bij Stichting Confro.
Aloali Kananpour
Bart Hartog