Inspiratiesessie 9

Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Onderwijs naar wapens en geweld onder Rotterdamse jongeren’

In deze verdiepende sessie vertellen Frank, Jeroen, Robby en Jip over de belangrijkste resultaten uit hun onderzoek naar wapens en geweld onder Rotterdamse jongeren. De onderzoekers gaan dieper in op een aantal van de bevindingen en zijn benieuwd of deze aansluiten bij jouw ideeën. Hoe verhouden de opgetekende ervaringen van jongeren zich tot het beeld van professionals? En hoe kunnen we de opbrengsten van het onderzoek vertalen naar de werkpraktijk van het jeugdveiligheidsdomein?

  • Prof. dr. Frank Weerman is bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en senior onderzoek bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij deed veel onderzoek naar de achtergronden van jeugdcriminaliteit, waaronder de rol van leeftijdsgenoten en groepen.
  • Drs. Jeroen van den Broek is als buitenpromovendus verbonden aan de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jeroens wetenschappelijke expertise ligt op het terrein van straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit.
  • Dr. Robby Roks is als universitair hoofddocent verbonden aan de sectie Criminologie van de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn wetenschappelijke interesse ligt op het terrein van de digitalisering van straatcultuur, de verharding van de jeugdcriminaliteit, excessief geweld en georganiseerde criminaliteit.
  • Jip Willink is Jeugdcriminoloog en Gezinspedagoog en werkt als docent, onderzoeker en stage-coördinator op de Erasmus Universiteit Rotterdam bij de sectie Criminologie.
Frank Weerman
Jeroen van den Broek
Jip Willink
Robby Roks