Terug naar overzicht
Wolfert Dalton en Mytylschool De Brug VSO-t

Integrale ontwikkeling scholen Argonautenweg
Project in voorbereiding

De Wolfert Dalton aan de Argonautenweg in Hillegersberg-Schiebroek, onderdeel van de Wolfert van Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, kan zich opmaken voor een ingrijpende verandering. Het huidige, verouderde schoolgebouw zal plaats maken voor een nieuwe school waar het daltononderwijs met evenveel enthousiasme zal worden gegeven. In dat nieuwe gebouw zijn ook twee gymzalen opgenomen. Eveneens op deze plek, maar los van de Wolfert Dalton, komt de nieuwbouw van mytylschool De Brug afdeling voortgezet speciaal onderwijs te staan, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar met een beperking, afkomstig uit Rotterdam en omgeving. Ook in dit nieuwe schoolgebouw zijn twee gymzalen voorzien.

De gemeente Rotterdam, bouwheer van het project, heeft gekozen voor een integrale ontwikkeling van beide nieuwe scholen. De leerlingen zullen de buitenruimte met elkaar delen, en ook zal er op architectonisch gebied samenhang zijn tussen beide nog te bouwen scholen. De planontwikkeling van het project verkeert nog in een vroeg stadium. De werkzaamheden aan een programma van eisen naderen inmiddels hun afronding. Wanneer dat programma van eisen klaar is, treedt de volgende fase in de intensieve voorbereiding in: het opstellen van de business case. Kijk voor meer informatie op http://rotterdam.nl/argonautenweg55