Terug naar overzicht
Kindcentrum IJsselmonde

Integreren van kinderopvang en basisonderwijs
Project in voorbereiding

In het kindcentrum IJsselmonde worden basisonderwijs en kinderopvang geïntegreerd om kinderen de beste kansen te bieden op een goede toekomst.

 

Het kindcentrum wordt dé ontmoetingsplek voor alle kinderen van 0 tot 14 jaar uit de wijk. Er zal worden gewerkt vanuit één pedagogische visie. Het programma zal aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder individueel kind en biedt de kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn in een rijke speel- en leeromgeving. Het kindcentrum IJsselmonde is een samenwerking tussen Mundo, Peuters & Co en stichting BOOR.