Dagprogrammering met impact: YOU Talent en positieve gedragsverandering

In het naschoolse programma van de Dagprogrammering komen situaties voor waarin leerlingen ongewenst gedrag vertonen: zij worden snel boos, willen niet meedoen met de les, zitten andere kinderen dwars of zij verzetten zich op een andere manier. Een praktijkvoorbeeld uit De Nieuwe Haven illustreert hoe een specifieke aanpak is ontwikkeld om deze leerlingen te begeleiden, zodat ze weer volwaardig kunnen deelnemen aan de lessen.

Een gids door de time-out zone

YOU Talent is ruim veertien jaar de vaste partner van De Nieuwe Haven voor het verzorgen van de naschoolse lessen van de Dagprogrammering. Zo’n vier jaar geleden begon YOU Talent op deze school met het opvangen van leerlingen die in de les moeilijkheden ervaren. Samantha Rodrigues, directeur van YOU Talent, benadrukt: “Kinderen werden voorheen op de gang gezet of in het ergste geval geschorst. Wij wilden samen juist aan oplossingen werken. In overleg met de directie van school hebben we een time-out zone ingericht: een fysieke ruimte waar kinderen naartoe kunnen als ze bijvoorbeeld overprikkeld zijn.”

De impact van kindercoaches

Om deze leerlingen adequaat te begeleiden, heeft YOU Talent enkele kindercoaches aangenomen. Als het niet lekker gaat tijdens de Dagprogrammering worden zij naar de time-out zone gestuurd door de vakleerkracht. Opmerkelijk is dat leerlingen steeds vaker op eigen initiatief gaan. Het is geen strafplek maar ook niet een plek waar je lekker naar toe kunt als je geen zin hebt in de les. Het is vooral een plek om je vaardigheden te ontwikkelen en je verhaal te delen.

Kindercoach Ashley verklaart: “Vaak ligt er een onderliggend obstakel bij deze leerlingen. We geven ze de tijd om tot rust te komen en we leren ze hun eigen emoties te begrijpen. Daarnaast reiken we hen tools aan om beter te kunnen reageren. Hiermee oefenen ze, zodat ze dit zelf kunnen toepassen in de groep.” Samantha voegt toe: “De driehoek leerkracht, vakkracht/coach en ouders rond het kind is erg belangrijk, want daarmee zorgen we voor een eenduidige aanpak. It takes a village to raise a child.”

Succes in de time-out zone

Ashley benadrukt het belang van verbinding als een van de cruciale elementen in de aanpak in de time-out zone. “Van daaruit gaan we verder met ons werk. Dat is de magie van wat we doen.

“We leren het kind dat het de rol in het eigen verhaal kan veranderen.”

Een voorbeeld: vorig jaar zat er een leerling in groep 8 die moeite had met het beheersen van zijn woede. Hij was vaak boos en reageerde onredelijk, zelfs naar andere kinderen. We hebben hem geleerd dat zijn woede van hem is en niet van de hele klas. Hij heeft hard gewerkt aan het beheersen van zijn emoties en het verbeteren van zijn communicatie. Nu zit hij op het voortgezet onderwijs en kwam laatst vertellen hoe het nu met hem gaat. Hij was heel boos geweest op een docent en had tegen haar gezegd: “Mevrouw, ik ben het niet met u eens, maar ik kom er later op terug.”

Gezien worden

We hebben de theorie van de time-out zone onder een ‘dakje’ gezet. Dat dakje is opgebouwd uit kennis van ontwikkelingspsychologie, vaardigheden uit de coachingswereld en ervaringen van ‘de straat’. Dat laatste is ontzettend belangrijk. De coaches kennen de wereld van de kinderen, zij zijn vaak ook opgegroeid in de armere wijken van Rotterdam.

“Elk kind heeft minstens één volwassene nodig die hen écht ziet.”

Ik had zelf zo’n leerkracht in groep 3/4 op de basisschool en hij is zó belangrijk voor mij geweest. Als we voor een aantal kinderen ook dat verschil kunnen maken, is dat van onschatbare waarde,” benadrukt Ashley.

Bekijk informatie per thema

Meer informatie

De aanpak van Dagprogrammering, geleid door Samantha Rodrigues en het team van YOU Talent, biedt niet alleen een nieuwe benadering voor ongewenst gedrag maar laat ook zien hoe investeren in begeleiding en verbinding positieve veranderingen teweeg kan brengen.

 

Voor meer inzicht in het naschoolse programma van Dagprogrammering en hun succesvolle aanpak, lees hier meer.

Lees hier meer over YOU Talent. 

Gerelateerde artikelen