Van bieb naar kinderopvang

‘Ik zie het resultaat van mijn werk voor mijn neus: een lachend blij kind.’

Josephine Meeder (53), pedagogisch medewerker kinderopvang Frida dida

Ik ga blij naar de kinderopvang en kom blij thuis. Kinderen zijn zo leuk. Ik hou van de puzzel als de kinderen van de babygroep binnenkomen. Wat kan ik vandaag doen om het fijn voor ze te maken? Hoe kan ik ze uitdagen en stimuleren tot een activiteit? Van het denkwerk van de bieb ben ik naar het doewerk van de Kinderopvang gegaan. Torentje bouwen, vloer dweilen, eten en drinken klaarmaken, een huilend meisje troosten, liedje zingen, luiers verschonen, boekje lezen, puzzel leggen. Als de kinderen me zien, krijgen ze pretoogjes en moeten ze lachen; dat geeft me zo veel voldoening.

Ik ben van kinds af aan al een ambitieuze lezer. Na mijn opleiding tot bibliothecaris heb ik 28 jaar in Rotterdamse bibliotheken gewerkt. In de bieb hielp ik mensen bij het beantwoorden van hun vraag en bij het vinden van een goed of het juiste boek. Ik was lekker dienstverlenend bezig. Ik heb later de opleiding tot jeugdbibliothecaris gedaan, want ik wilde kinderen laten ervaren hoe fijn lezen is. Daarnaast is lezen een belangrijke vaardigheid waar mensen hun hele leven profijt van hebben. Het leuke van lezen is dat je overal naartoe kunt zonder dat je er in het echt bent geweest. Je belevingswereld wordt groter. Al lezende leer je van alles. Niet alleen woordjes, maar ook feitjes en hoe leeftijdgenootjes omgaan met emoties, zoals boosheid of verdriet. Na jeugdbibliothecaris ben ik accountmanager Onderwijs geweest: ik stimuleerde scholen om deel te nemen aan de Bibliotheek op school. 

Blij en energiek

De moderne bieb biedt niet alleen boeken aan, maar ook allerlei digitale hulpmiddelen. Dat gaf een andere dynamiek aan mijn werk. Zit ik nog wel op mijn plek? Wat wil ik de komende 15 jaar nog in mijn werkende leven? Binnen de bieb zag ik voor mezelf geen uitdagingen meer. Ik had ooit de pabo gedaan, dus zou ik het onderwijs in gaan? Nee, dat trok me niet. Waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? Ik ben vierenhalf jaar geleden gestart als invalkracht in de kinderopvang. Gewoon voor de lol. Ik heb elke dag daarvan genoten. Vandaar dat ik in mei 2022 de overstap hebt gemaakt naar KDV Frida dida van Kinderopvang Mundo. Met mijn pabo en ervaring als invalkracht kon ik zo aan de slag als pedagogisch medewerker.

Opleidingen

Tijdens het inwerken heb ik veel geleerd over de regels en voorschriften van de kinderopvang. Belangrijk, want veiligheid is in ons werk essentieel. Op dit moment volg ik de opleiding babyspecialist. Ik vind het fijn me te verdiepen in deze bijzondere leeftijdsgroep. Daarnaast volg ik de VVE-training Startblokken van Basisontwikkeling afgerond. Hoe zet je spel en interactie in voor optimale leer- en ontwikkelingsprocessen voor jonge kinderen?

Leesplankje

In de tussentijd heb ik wat extra klussen gedaan, zoals het checken of vestigingen voldeden aan de kwaliteitseisen. Zijn de documenten actueel en correct? Wordt er gewerkt volgens deze eisen? Op de bieb was ik ook met kwaliteit bezig geweest, vandaar dat ik werd gevraagd. Ik ontdekte daardoor wel dat ik toch het liefst voor de groep sta. Of ik nog voorlees? Natuurlijk. Als ex-bibliothecaris heb ik gelijk gecheckt of ons bibliotheekabonnement actief was. We werken met thema’s en ik vind het heerlijk om daarvoor geschikte boeken uit te zoeken voor ons leesplankje. 

Veilig en vertrouwd

Waarom ik me thuis voel in de kinderopvang? Ik hou van doen, van kinderen en van samenwerken in een divers team. Ik zie het resultaat van mijn werk voor mijn neus: een lachend blij kind. Bovendien heb ik invloed op mijn werk als ik voor de groep sta. De kinderopvang is een krachtige bedrijfstak en kinderopvang draagt bij aan de emancipatie. Door ons werk krijgen vrouwen de vrijheid om te werken, want wij bieden goede opvang voor hun kinderen. Wij geven kinderen een veilige en vertrouwde plek, waar ze zich kunnen ontwikkelen. En wij brengen ze dingen bij die ze soms thuis niet meekrijgen. Dat is ook een meerwaarde. De band met de ouders is fijn. Ik voel hun vertrouwen als ik ze vertel wat we gedaan hebben en hoe hun kind die dag was.

Bekijk informatie per thema

Favoriete plek

Ik kom graag op de Markt Binnenrotte en bij de leuke winkels op de Pannekoekstraat. Stadspark Grotekerkplein vind ik een fijne plek en uiteraard zit ik nog vaak in de bieb.

Gerelateerde artikelen