“Het begint bij ons: wij staan aan de basis en zorgen voor een goede start in het onderwijs.”

Manouk Putzer en Zoë Willemse-Peeters van Agnes Ukkies over peuterwerk

 “Op de peuterspeelzaal ben ik met spelend leren en de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind bezig”, vertelt pedagogisch medewerker Zoë Willemse-Peeters van Agnes Ukkies in Feijenoord. “Het begint bij ons: wij staan aan de basis en zorgen voor een goede start in het onderwijs. Je krijgt zo veel liefde en waardering terug van de peuters. Je kunt echt iets betekenen voor een kind en voor ouders hier in de wijk en dat is onbetaalbaar.”

Peuterspeelzaal en Peuteracademie Agnes Ukkies zijn gevestigd in het pand van de Agnesschool, een katholieke basisschool. Zoë heeft Middelbaar Dienstverlenend Gezondheids Onderwijs, richting Sociaal Pedagogisch Werk, niveau 4 afgerond: “Ik heb ook twee jaar pabo gedaan, maar moest vanwege omstandigheden met deze opleiding stoppen. Ik ben toen in de kinderopvang en het peuterwerk gaan werken, eerst via uitzendbureaus. Ik heb onder meer in de wijken Charlois en Kralingen en in Vlaardingen gewerkt met zowel baby’s als peuters. Via een leerkracht van de Agnesschool ben ik hier gekomen om samen met collega Manouk Putzer een derde peutergroep op te zetten. Ik sta voor de groep en ben één dag in de week bezig met planning, plaatsing en financiën. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor ouders en ik help ze bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag.”

Opzetten peutergroep

Manouk Putzer heeft de pabo afgerond en daarna even Orthopedagogiek gestudeerd, maar toch koos ze voor de meer praktische hbo-opleiding Pedagogiek. Ze heeft voor kleuterklassen, maar ook voor groep 5 en 6 gestaan. “Toen ik in 2013 verhuisde naar Rotterdam, kwam ik in contact met de Agnesschool”, vertelt Manouk. “De school zocht iemand op hbo-niveau die een derde peutergroep wilde opzetten. Die uitdaging sprak me aan en ik mocht dit samen met de zeer ervaren pedagogisch medewerker Zoë doen.”

Verwondering en pret

Het werken in de peuteropvang is bijzonder aantrekkelijk vindt Manouk. “De afwisseling van mijn drie rollen is fijn: ik sta voor de groep, werk als IB’er en ben bouwcoördinator (locatiemanager). Die combinatie van peuters, zorg en beleid vind ik super. Ik word blij van de verwondering en pret in de ogen van kinderen en ik kan ze iets meegeven dat ze thuis vaak niet krijgen. Een kind moet zich veilig bij ons voelen, dat is onze topprioriteit en de basis voor ontwikkeling en groei. Het is zo bevredigend als je ziet dat je een peuter een leuke dag hebt gegeven. En omdat veel van onze kinderen doorstromen naar de Agnesschool, zie ik hoe ze zich van 2 tot 12 jaar hebben ontwikkeld. Dan voel ik me trots, want alles begon met onze peuteropvang.”

Doorgaande lijn

Zoë kan zich helemaal vinden in de woorden van Manouk: “Wat Agnes Ukkies bijzonder voor mij maakt, is dat we een heel stabiel team met vaste krachten hebben en dat we nauw samenwerken met de Agnesschool. We horen bij elkaar en dat voelt fijn. De doorgaande lijn naar de Agnes is een duidelijke meerwaarde voor de kinderen. De peuters die naar de kleutergroepen bij de Agnes doorstromen, zijn gewend aan de school en ze kennen de liedjes. Dat voelt bekend, vertrouwd en veilig. Wij houden de ontwikkeling en de leerdoelen, bij in het kindvolgsysteem ‘Konnect’. De ontwikkelingslijnen, foto’s en werkjes van de kinderen bundelen wij in een portfolio en we delen dit met ouders tijdens een peuterpraatje. Dit portfolio reist met het kind mee als het naar de kleutergroep van de Agnesschool gaat.”

Samen met de ouders

Bij de Agnes Ukkies en de Agnesschool is ouderbetrokkenheid essentieel. Manouk: “We nodigen ouders regelmatig uit, want we willen ze leren kennen en een band met ze opbouwen.” Zoë knikt en vult aan: “Ook al spreken ze de taal niet, toch ben ik geïnteresseerd in het verhaal van een moeder of een vader. Omdat we veel kinderen hebben met een andere moedertaal dan het Nederlands, heb ik via mijn werk een cursus gebarentaal gevolgd. Ik wil met elk kind kunnen communiceren en dan is gebarentaal erg handig.”

De ouders worden met de Parro-app geïnformeerd over hun kind en de peuteropvang. Ze mogen regelmatig meedoen met activiteiten, zoals spelen, lezen of knutselen. Ook zijn ze welkom bij de opening en sluiting van een thema.

Aandacht en zorg

Op de groep vangen de pedagogisch medewerkers signalen op als het minder gaat met een peuter. Ook zijn er peuters met een vve-indicatie voor voorschoolse educatie die extra aandacht nodig hebben. Zoë: “Als ik iets zie, dan bespreek ik dat eerst met Manouk: wat speelt er en wat heeft het kind nodig aan zorg? Soms kan Manouk al veel voor een kind of ouders betekenen. Als we een externe organisatie moeten inschakelen en er zijn wachttijden of er is geen plek, dan blijven we het kind in onze groep ondersteunen. Dit werk doe je echt voor het kind en de ouders. Het kan behoorlijk intensief zijn, maar je wilt niet dat een kind thuiszit. Wij hebben daarnaast ook een medewerker ouderbetrokkenheid en een schoolmaatschappelijk werkster voor vragen over bijvoorbeeld opvoeding of financiën.”

Gezond eten en bewegen

Bij Agnes Ukkies zijn gezonde voeding en beweging belangrijk. Hierbij wordt er samengewerkt met Lekker Fit! en de gezonde lunches worden klaargemaakt bij De Dam. Zoë: “We gaan ook elke dag met de kinderen naar buiten en naar de speelzaal. We organiseren jaarlijkse uitjes, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of de speeltuin.

Manouk Putzer en Zoë Willemse-Peeters van Agnes Ukkies

Gerelateerde artikelen