Direct naar content

‘Niet vroeg genoeg beginnen met werken aan gelijke kansen’

Peuterconsulent Meryem Taner wil iets betekenen voor anderen.

Met veel enthousiasme vertelt peuterconsulent Meryem Taner over wat haar drijft in haar werk: ‘Ik weet wat het is om in een taalarme omgeving op te groeien en wat de consequenties kunnen zijn voor de schoolcarrière van een kind. Ik heb dat zelf meegemaakt. School was voor mij een stuk moeilijker dan voor kinderen voor wie Nederlands de moedertaal was. Ik vind heel sterk dat ieder kind een gelijke kans verdient en heb zelf ervaren hoe je als kind op achterstand kan komen door de omgeving waarin je opgroeit. Daarom wil ik ouders meegeven dat ze een grote rol hebben in de taalontwikkeling van hun kind. Dat een taalrijke omgeving belangrijk is. En het op jonge leeftijd leren van de Nederlandse taal. De voorschool is daar de beste plek voor. Peuters worden er door deskundige en goed opgeleide pedagogisch medewerkers op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. Maar ik vertel ouders bijvoorbeeld ook over voorleesochtenden in de bibliotheek en taalontbijt.’

Over de drempel

De werkplek van Meryem is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), locatie Feijenoord. Ouders komen hier regelmatig met hun peuter op consult. Als de peuter 14 maanden is en de verpleegkundige of arts ziet dat de peuter taal- of ontwikkelingsachterstand heeft of grote kans op achterstand, krijgen ouders een indicatie voor gratis extra uren voorschool. Om ouders te helpen bij de vervolgstappen wordt de peuterconsulent ingeschakeld. ‘Ik vertel ouders wat ze kunnen verwachten van de voorschool en help met het vinden van een locatie’, vertelt Meryem. ‘Ik ga ook regelmatig met ouders mee kijken op locaties. Dat is de beste manier om ze letterlijk over de drempel te helpen. Natuurlijk willen ouders ook weten wat de voorschool ze gaat kosten. Op de locatie wordt dat vrijblijvend voor ze uitgerekend.’

Eigen taal

Veel ouders die bij een peuterconsulent komen, zijn anderstalig. Zo heeft Meryem op dit moment veel contact met ouders uit Bulgarije. ‘Ik versta die taal en spreek het ook een beetje. Dat is heel waardevol voor het contact. Er werken hier peuterconsulenten met verschillende culturele achtergronden. Voordeel is dat mijn collega’s en ik samen met de meeste anderstalige ouders kunnen communiceren in hun eigen taal.’

Verschillende wensen

‘Daarnaast hebben ouders uit verschillende culturen ook verschillende behoeften en wensen voor hun peuter’, weet Meryem. ‘Zo verwachten ouders uit Oost-Europese landen vooral dat hun peuter leert luisteren. Ouders uit de Turkse cultuur willen bijvoorbeeld dat peuters leren om rekening met elkaar te houden en voor zichzelf op te komen, zodat ze zich sociaal goed redden op de basisschool. Voor ouders met een Antilliaanse achtergrond staat plezier voor hun peuter juist voorop. Peuterconsulenten kunnen daarop inspelen. En het mooie is; de voorschool biedt het allemaal.’

Netwerker

Meryem ziet zichzelf als netwerker. ‘Ik onderhoud goede contacten met verpleegkundigen en artsen en met medewerkers van opvanglocaties. Bij één van die locaties ben ik zo bekend dat ik er zelf ouders rondleid. Ook ben ik veel in de wijk. Daar ga ik naar wijknetwerkoverleg en andere activiteiten. Want ouders komen overal en om ze te bereiken, moet je outreachend werken. Ik houd van het contact met veel verschillende mensen. En het geeft mij veel voldoening om een begeleidingstraject af te sluiten met een plaatsing op de voorschool. Werken met mensen is mijn ding. Het is zo fijn om iets voor anderen te betekenen.’