Interviews expertteamleden

Het Expertteam, een uitgelezen kans voor scholen om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Hieronder stellen we de leden van het Expertteam aan u voor.
 

Carel van den Heuvel
Carel van den Heuvel is voorzitter van het Expertteam. Hij kent het onderwijs door en door. Carel begon zijn lange carrière als docent in het basisonderwijs en het beroepsonderwijs. Vervolgens was hij schoolleider, onderwijsadviseur en inspecteur. Daarna maakte hij de overstap naar de KPC Groep, een landelijk opererend onderwijsadviesbureau dat werkt aan duurzame verbeteringen in het onderwijs. Bij KPC Groep voelde Carel zich als een vis in het water. Hij werkte er negentien jaar, als directeur ontwikkeling en planning, directeur voortgezet onderwijs en algemeen directeur-bestuurder.Carel zette zijn loopbaan voort als voorzitter van het toenmalige Werkgeversverbond Voortgezet Onderwijs, waar ruim 90% van de Nederlandse VO-scholen bij aangesloten waren. Carel was ook oprichtingsvoorzitter van de VO-raad. Tegenwoordig is hij zelfstandig consultant in het onderwijs. In Rotterdam was hij eerder voorzitter van de ISO-commissie en voorzitter van het Topklassenteam, de voorlopers van het Expertteam. Zijn voorzitterschap van het Expertteam van ‘Leren Loont!’ was de volgende logische stap in zijn rijke werkzame leven. Kort samengevat: de werkwijze van Carel is altijd gericht op het verbeteren van de prestaties van de scholen.
 

 

 

Jan Wagemakers
De inzet van Jan Wagemakers binnen het Expertteam richt zich voornamelijk op het gebied van het voortgezet onderwijs en aansluitingen met het vervolgonderwijs. Jan was vanuit deze expertise ook vier jaar betrokken bij Topklassen, de voorloper van het Expertteam. Jan studeerde af als functieleer-psycholoog aan de universiteit van Nijmegen en begon zijn rijke carrière aan het instituut voor onderzoek van het wetenschappelijk onderwijs. Hij doceerde leerpsychologie en onderzoeksmethoden aan de MO-B pedagogiek-opleiding van de toenmalige leergangen in Tilburg. Vervolgens werd Jan rector van het nieuwe Macropedius-college in Gemert. Deze éénpitter, een school voor mavo, havo en vwo, groeide onder leiding van Jan uit tot een school voor 1500 leerlingen. Het huidige Commanderijcollege bedient tegenwoordig de regio met verschillende VO-afdelingen, inclusief VMBO. In de periode dat het Studiehuis ter discussie stond, werd Jan lid van de ‘Stuurgroep tweede fase van het voortgezet onderwijs’. De stuurgroep pleitte uiteindelijk voor profielen in de bovenbouw van het havo en vwo naast het studiehuis. Vervolgens was Jan procesmanager tweede fase en later hoofd van het tweede fase-adviespunt in Den Haag. Verder was Jan voorzitter van het ‘Platform Bèta- en Techniek’, gericht op het promoten van exacte profielen. Dit succesvolle programma loopt nog steeds door onder andere namen en was vooral effectief in de profielkeuze van meisjes.
 

 

 

 

Thoni Houtveen
Thoni is de onbetwiste taaldeskundige van het Expertteam. Sinds 2007 is zij lector ‘Geletterdheid’ aan de Hogeschool Utrecht, ofwel de ‘University of Applied Sciences’. In dit lectoraat houdt Thoni zich bezig met het vertalen van wetenschappelijke kennis over lezen, effectief leerkrachtgedrag en schoolontwikkeling naar de praktijk. Dit resulteert in uitgewerkte schoolverbeteringsprogramma’s, die samen met opleiders worden geïmplementeerd in het regulier en speciaal basisonderwijs. Een recente voorbeeld hiervan is het LIST-project, ofwel Lezen Is Top, dat gericht is op vernieuwing van het aanvankelijk en voortgezet lezen in het basisonderwijs. LIST werkt planmatig en gaat ervan uit dat vrijwel alle kinderen vlot kunnen leren lezen, mits ze voldoende tijd krijgen en de juiste instructie ontvangen. Een ander voorbeeld is het DENK!-project, gericht op vernieuwing van begrijpend lezen vanaf groep 5. De tweede hoofdactiviteit van het lectoraat van Thoni richt zich op het leveren van een bijdrage aan het evidence-based maken van het curriculum van de lerarenopleidingen van  de Hogeschool Utrecht. Tevens speelt het lectoraat een aanzienlijke rol bij het optimaliseren van de kwaliteit van het instructiegedrag waarmee de studenten de opleidingen verlaten. Dit gebeurt door het systematisch observeren van en geven van feedback op het lesgedrag. 
 

 

 

Ria Sluiter
Ria Sluiter is een gedreven en deskundige onderwijsvernieuwer, zowel ten behoeve van het voortgezet als primair onderwijs. Ria is vooral bekend als directeur van de Stichting Technasium, een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo. Kenmerkend voor het Technasium zijn onder andere een activerende didactiek en samenwerking met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Ria heeft meer noten op haar zang. Ze adviseert binnen landelijke programma’s rond opleiden in de school en ze draagt ze bij aan de begeleiding van startende leraren. Ze heeft veel ervaring opgedaan als lid van verschillende auditcommissies. Haar expertise op het gebied van lerende organisaties stelt zij graag beschikbaar aan Rotterdamse docenten en schoolleiders als lid van het Expertteam.


 

 

 

 

 

Hannelore Veltman
Hannelore is als onderwijskundige in diverse functies in het onderwijs werkzaam geweest. Twee thema’s lopen als een rode draad door haar carrière: omgaan met verschillen en rekenen. Hannelore begon haar carrière als groepsleerkracht en intern begeleider op een basisschool. Daar leerde ze de mores van het vak. Ze ontwikkelde een bijzondere belangstelling voor rekenen en de verschillen tussen leerlingen en hoe daar in het onderwijs mee om te gaan. Hannelore zette een vervolgstap in haar carrière als ambulant begeleider, waarna zij zich doorontwikkelde tot onderwijsadviseur. Ze heeft zich ingezet voor vele scholen in het speciaal onderwijs, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Daarbij ondersteunde zij leerkrachten en teams in het verbeteren van handelings- en opbrengstgericht werken. Ze behield haar passie voor het vak rekenen. Momenteel werkt Hannelore bij het ‘Expertisecentrum handicap + studie’, gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten met een beperking. Vanwege haar specifieke expertise is Hannelore met ingang van 2016 toegetreden tot het Expertteam. Hannelore is sterk gemotiveerd om de risicovolle en zwakke scholen te ondersteunen, zodat zij zichzelf bekwaam voelen om goed onderwijs te realiseren voor alle Rotterdamse leerlingen. Van cruciaal belang hierin is volgens Hannelore het eigenaarschap van de scholen en het grip krijgen op het eigen proces.
 

 

 

 

Udo Keijser
Udo Keijser is gepokt en gemazeld in het onderwijs. Udo bouwde een rijke carrière op, die hem langs allerlei plekken in het onderwijsveld heeft geleid. Hij begon zijn loopbaan in het onderwijs voor de klas, als onderwijzer op een basisschool. Hij ging vervolgens aan de slag als docent onderwijskunde aan een pedagogische academie. Udo’s avontuurlijke kant verleidde hem tot de functie van directeur van een internationale school in het buitenland. Vanaf 1983 tot aan zijn pensionering in november 2010 was Udo inspecteur van het onderwijs. Na zijn pensionering bleef Udo zich inzetten voor het onderwijs. Hij is op freelance basis werkzaam voor scholen en schoolbesturen. Hij raakte in 2012 betrokken bij de jury ‘Excellente scholen’. In januari 2015 werd hij zelf lid van de huidige jury. In diezelfde periode, tussen 2012 en 2015, was Udo lid van het Topklassenteam, in het kader van het Rotterdamse programma ‘Beter Presteren’. Hij vervolgde zijn bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs in oktober 2015 als lid van het huidige Expertteam. Voorts is Udo sinds september 2016 lid van de jury die het Rotterdamse ‘Onderwijsteam van het Jaar’ aanwijst.
 

 

 

 

 

Rob Rapmund
Rob Rapmund is organisatie- en bestuurskundige, trainer en docent. Naast zijn brede kennis van het onderwijs staat Rob met zijn voeten in de klei van de Rotterdamse wijken. Hij kent de stad door en door. Rob heeft aanvankelijk in de oude wijken van Rotterdam gewerkt aan het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, samen met groepen wijkbewoners. Tijdens dit werk leerde Rob de haarvaten van de Rotterdamse samenleving kennen. Dat kwam hem goed van pas in zijn volgende functies: Rob werd directeur van twee gemeentelijke instellingen in Rotterdam. Hierna heeft hij ruim 30 jaar als organisatieadviseur en projectmanager gewerkt in de non-profitsector, vooral in het onderwijs. Hij leidde grote veranderingen in bedrijven en instellingen en hij was manager van verschillende vernieuwingsprogramma's in het onderwijs. Hierbij had de digitale vernieuwing en ICT zijn bijzondere belangstelling. Rob was mede-oprichter en statutair directeur van Kennisnet, dat ICT-processen in het onderwijs ondersteunt. Rob was tevens senior partner van onafhankelijk adviesbureau Twynstra Gudde. Hij was sparringpartner van besturen en directies in het onderwijs op het gebied van strategie en beleid. Hij is inmiddels met pensioen, maar van stil zitten is geen sprake. Rob blijft zijn expertise en ervaring inzetten als adviseur, trainer en bestuurscoach en voor de Rotterdamse onderwijs als lid van het Expertteam.
 

 

 

 

 

 

Jan Arts
Jan is een ervaren rot in allerlei leidinggevende en bestuursfuncties. Hij heeft een karrevracht aan ervaring opgedaan in talloze verander- en verbetertrajecten. Toch is ook Jan, zoals de meeste leden van het Expertteam, ooit begonnen voor de klas. Anderen zeggen over Jan dat hij onderwijsmensen kan motiveren en daadwerkelijk kan ondersteunen door de combinatie van theoretisch/wetenschappelijke kennis als zijn praktijkgeoriënteerde benaderingen. Vanaf 1968 was Jan onderwijzer aan een vernieuwingsschool. In 1976 zette hij de volgende stap in zijn carrière. Hij werd onderwijskundig medewerker bij het KPC, later KPC Groep, in Den Bosch. In 1996 werd hij divisiemanager-directeur bij het primair onderwijs. In die laatste functie was hij medeverantwoordelijk voor een ingrijpende organisatieverandering. Onder zijn inspirerende leiding loodste hij de KPC Groep door een veranderproces, met als doel het instituut klaar te stomen voor de toekomst. Hij vormde de KPC Groep om van een taak- naar een marktorganisatie. In zijn tijd bij KPC Groep heeft Jan landelijk en regionaal gewerkt, zowel op het niveau van het primaire proces als ook op het organisatie- en strategische niveau. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van strategische beleidsaspecten in het primair onderwijs. Met zijn kennis, inzicht en ervaring zette Jan zich in voor het Topklassenteam en tegenwoordig in het Expertteam: een buitenkans voor de Rotterdamse (basis)scholen.
 

 

 

 

Joop Smits
Joop Smits begon zijn loopbaan in het voortgezet onderwijs als leraar en adviseur bij ‘Ons Middelbaar Onderwijs’ (OMO). Tijdens zijn werkzame leven was Joop ongeveer twintig jaar directeur van een Schooladviesdienst. In die functie leerde hij het onderwijsveld grondig kennen. Hij vervolgde zijn carrière als inspecteur van het onderwijs in diverse sectoren: gedurende vijftien jaar inspecteerde hij onder meer het hoger onderwijs, voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Joop is inmiddels gepensioneerd, maar zijn hart voor het onderwijs klopt als vanouds. Als pensionado was hij betrokken bij de certificering van excellente scholen. Momenteel is hij lid van een Raad van Toezicht, die 36 basisscholen onder de hoede heeft. Verder ondersteunt hij schoolbesturen bij zelfevaluaties en kwaliteitsverbetering. Sinds 2007 doet hij samen met universiteiten wetenschappelijk onderzoek. Hij richt zich vooral op de toegevoegde waarde van sterke scholen, van achterstandsscholen en van extra voorzieningen als het speciaal basisonderwijs en voltijd hoogbegaafdenonderwijs. Voorts is Joop medeauteur van de SchoolVragenLijst (SVL) en de digitale versie SAQI (Survey Attitude Questionnaire Internet). SVL en SAQI meten de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs.
 

 

 

Hans van Vonderen
Nadat Hans de toenmalige Kweekschool Rotterdam had afgerond, begon hij zijn rijke onderwijscarrière op enkele basisscholen. Hans had oog voor de thuissituatie van zijn leerlingen en organiseerde extra ondersteuning voor leerlingen: hij was mede-oprichter van Schoolmaatschappelijk Werk voor PC scholen Rotterdam. De brede interesse van Hans uit zich in de diverse functies die hij in de jaren tachtig bekleedde. Hij was secretaris van de Adviesgroep Projecten Primair Onderwijs APPO, voorzitter landelijke Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) te Utrecht en dagelijks bestuurder van onderwijsvakorganisatie P.C.O, de huidige Onderwijsbond CNV. Daar had hij de portefeuilles organisatie en financiën. Hans vervolgde zijn loopbaan als inspecteur van het onderwijs, met specialisaties zwakke en zeer zwakke scholen, vrije scholen en speciale scholen voor basisonderwijs, met name in toezichtgebieden Zuid-Holland. Na het behalen van zijn pensioengerechtigde leeftijd zit Hans allesbehalve stil. Hij werd expert beoordeling excellente scholen PO en VO, trad toe tot het Topklassenteam en daarna het Expertteam. Verder is Hans directeur van ProImpuls, een organisatie die zich bezig houdt met onderwijsmanagement en coaching en is hij partner van Onderwijs Connaisseurs, dat zich richt op schoolprofilering en excellentie.