Introductie Rotterdamse Leerroutekaart statushouders

14 maart 2019

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) introduceert de Rotterdamse Leerroutekaart voor statushouders.

In Rotterdam zijn er voor statushouders voorzieningen en regelingen om vanaf mbo-niveau 1 tot universiteit in te stromen in het onderwijs. Om ook de overgangen tussen onderwijstypen zo soepel mogelijk te laten zijn, is de Rotterdamse leerroutekaart voor statushouders ontwikkeld. De leerroutekaart is een praktisch hulpmiddel dat inzicht geeft in het Nederlandse onderwijsstelsel en de speciale Rotterdamse regelingen en voorzieningen voor statushouders.

De leerroutekaart is gemaakt op verzoek van en samen met onderwijsinstellingen die onderwijs aan statushouders bieden. Bij de totstandkoming van de leerroutekaart voor Statushouders zijn Albeda Startcollege, Rotterdams Vakcollege de Hef, Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit betrokken. Maar ook voor organisaties als het Jongerenloket en Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) is de leerroutekaart een handig hulpmiddel.