Terug naar overzicht
Jan Antonie Bijlo

Jan Antonie Bijlo
Project in voorbereiding

Dit schoolproject bevindt zich in de planvormingsfase. Dit houdt in dat het schoolbestuur en de gemeente voor deze schoollocatie met elkaar voorbereidingen treffen ter verbetering van de huisvesting van deze locatie.

De gemeente Rotterdam heeft afgesproken om samen met de - in de gemeente gevestigde - schoolbesturen, de huisvesting van scholen die voldoet op peil te houden. Waar nodig wordt in het gebouwenbestand een kwaliteits- en efficiencyslag gemaakt ten behoeve van toekomstig gebruik. Verdere informatie over dit schoolproject volgt nog op deze website.