Jeugdeducatiefonds vergroot ontwikkelingskansen van kinderen met een achterstand

Het Jeugdeducatiefonds wordt steeds actiever in Rotterdam. Het fonds werkt inmiddels met zo’n veertig Rotterdamse scholen samen om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand, te vergroten.

De samenwerkende scholen krijgen maximaal dertienduizend euro per school en per schooljaar. Zij kunnen dit inzetten om onderwijskansen van leerlingen te vergroten. De bijdrage is bedoeld als een vangnetregeling en is dus aanvullend op bestaande mogelijkheden via gemeente of andere fondsen. Let op: op dit moment kunnen nog slechts enkele scholen zich aanmelden voor het fonds. U kunt uw interesse wel kenbaar maken via de website: www.jeugdeducatiefonds.nl.

Omgaan met armoede op scholen

Het Jeugdeducatiefonds werkt met de ‘Handreiking: omgaan met armoede op scholen’. Het gaat om een proef op vijftien scholen in vijf gemeenten. In de handreiking staan goede voorbeelden over omgaan met armoede binnen het onderwijs. Deze goede voorbeelden kunnen inspireren om aan de slag te gaan met het thema armoede.

Klik hier om de handreiking te lezen.

Webinar

Het Jeugdeducatiefonds organiseerde recent een inspirerende webinar over het thema kansengelijkheid op scholen. Klik hier om de webinar terug te kijken.