KC IJsselmonde (BOOR)

Kindcentrum IJsselmonde is de plek voor regulier en speciaal basisonderwijs, opvang, zorg en gezondheid. Samen met ouders én andere volwassenen worden kinderen ondersteund bij het opgroeien.

In Kindcentrum IJsselmonde wordt nauw samengewerkt met kinderopvang en peuterspeelzaal (voorschoolse educatie). het Centrum voor Jeugd en Gezin, de fysiotherapeut, de logopedist en de diëtist houden allemaal spreekuur in Kindcentrum IJsselmonde.

In het Kindcentrum wordt onderwijs gegeven vanuit de eigen ontwikkelde pedagogische visie. Er zijn geen traditionele klaslokalen. Het gebouw is ingedeeld in verschillende units. Units voor de peuters, de kleuters en de onder-, midden- en bovenbouw en twee eigen units voor het SBO. Elk kind blijft ongeveer twee jaar in dezelfde unit. De begeleiding op de unit bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en sociaal pedagogisch medewerkers.

Leerlingen werken in verschillende soorten ruimten, plekken en samenstellingen. De aula is het hart van ons Kindcentrum. Het is dé centrale ruimte voor speciale activiteiten en ontmoeting, een bibliotheek en de keuken. Ook is hier ruimte voor het team om zelfstandig te werken of te ontspannen. Het speellokaal grenst aan de aula, ook hier kan lekker samen bewegend worden geleerd!