KCR en Dagprogrammering

KCR is het aanspreekpunt voor scholen en culturele instellingen met vragen over cultuuronderwijs. In het kader van Dagprogrammering brengt consulent Simone Dresens de basisscholen en de culturele instellingen met elkaar in contact. Ook begeleidt zij scholen die een visie op cultuuronderwijs willen formuleren.

Cultuuronderwijs versterkt het leren. Het is een middel om talentontwikkeling te stimuleren en te leren samenwerken of presenteren. “Het ondersteunt kinderen spelenderwijs in hun eigen ontwikkeling als mens en zorgt dat zij meer met een open blik naar de wereld en naar zichzelf kijken”, legt Dresens uit. “Het aanbod is enorm breed, van muziek, dans, creativiteit en theater, tot beeldende kunst, film, media en erfgoed. Bij erfgoed moet je denken aan kennis over de omgeving of wijk. Een voorbeeld is het straatnamenproject van het Stadsarchief. Wie of wat zit er achter die namen? Hierbij kan de vakdocent de koppeling maken naar actuele onderwerpen en naar de lessen wereldoriëntatie. De kinderen leren onderzoek te doen en een mening te vormen.”


Een voorbeeld van muziekeducatie is IKEI (ieder kind een instrument) van de SKVR, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Dresens: “Bij muziekles leren de kinderen presenteren en luisteren: naar klanken en naar elkaar. Maar ook doorzetten en oefenen, want een muziekinstrument bespelen heb je niet zomaar onder de knie. Bij de zangles leren ze om hun stem technisch goed te gebruiken en is er veel aandacht voor een goede ademhaling.”

Durven

Bij beeldende kunst draait het vooral om het proces en niet primair om het resultaat. “De aanpak van de vakdocent beeldende kunst is stapsgewijs: nadenken over wat je wilt vertellen of uitdrukken, het experiment aangaan en zien wat het wordt. Gewoon durven en grenzen verleggen! Niet bang zijn om fouten te maken! Deze vrije manier van werken vergroot het zelfvertrouwen”, aldus Dresens. “Ook theaterlessen bieden enorm veel. Kinderen leren erdoor samen spelen en presenteren, maar ook zich uiten en vrij voelen. Door in de huid van een ander te kruipen, ontstaat inzicht in verschillen tussen mensen en meer begrip voor elkaar. Het is toch prachtig dat we kinderen dat ook door cultuuronderwijs kunnen leren.”

Activeren en inspireren

Scholen die kunst en cultuur willen opnemen in hun schoolplan, weten niet altijd welke mogelijkheden er zijn om gewenste doelen te bereiken en dat ze een vakdocent kunnen inschakelen. KCR helpt de school om de vraag scherp te krijgen en zoekt daarna naar aanbieders met passende activiteiten. “We hebben zelf geen aanbod, maar activeren en inspireren”, licht Dresens toe. “Wij verbinden scholen met vakdocenten en culturele instellingen. Dat zijn aanbieders uit de wijk en grote instellingen in de stad.”

KCR pleit voor goed cultuuronderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. “Scholen kunnen dit natuurlijk zelf ter hand nemen. Maar een uitgangspunt bij de Dagprogrammering is ontzorgen van de leerkrachten. Dan kan het goed zijn om het cultuuronderwijs uit te besteden, met hulp van KCR”, verklaart Dresens. “Wij staan met één been in het culturele veld en met het andere op het schoolplein. Daarom kunnen wij precies die aanbieder vinden die het beste past bij de school, de doelen en de wensen.”