KDBS De Globetrotter, genomineerd lerarenteam van het jaar 2019

Klaslokalen met open wanden en leerkrachten die met elkaar meekijken. Basisschool De Globetrotter op Katendrecht doet alles nét even anders. ‘We gaan uit van de kracht van het kind en leerkrachten onderling benutten elkaars talenten’, vertelt directeur Sonja Deutz. De Globetrotter is genomineerd in de categorie lerarenteam.

Meerdere ouders nomineerden het lerarenteam onafhankelijk van elkaar voor de verkiezing. Sonja: ‘Het is altijd leuk om waardering te krijgen voor wat we doen. We denken als school mee met de ouders, die laagdrempeligheid stellen ze op prijs. Ons team bestaat uit 43 mensen en we hebben 21 groepen, verdeeld over 2 locaties. We zijn een Daltonschool dus de waardes, zelfstandigheid, vrijheid, zelfreflectie en samenwerken staan voorop. Zowel voor de leerlingen als de leerkrachten.’

Spelend leren

De school zet zich in voor het belang van het individuele kind. Sonja: ‘Wij gaan er altijd van uit dat een kind wél iets kan. We kijken naar wat het kind nodig heeft en willen het meest optimale uit ze halen. We zijn gestopt met cijfers geven, we werken met portfolio’s dat ieder kind van zichzelf bijhoudt. Spelend leren vinden we ook belangrijk, waarom zou je stoppen met spelen? Als je je doelen maar helder hebt, kun je bijvoorbeeld ook leren rekenen door knikkers te tellen. Kinderen staan meer open voor leren als ze dingen zelf bedenken. We weten welke doelen we moeten halen om leerlingen goed door te laten stromen naar het vervolgonderwijs. Maar hóe we dat samen met de kinderen doen, geeft zoveel plezier en betrokkenheid.’

Meerdere ogen

Hoe zit het met die klassen met open wanden? Sonja: ‘We vonden het eigenlijk raar dat er op een groep van 25 tot 30 kinderen maar 1 leerkracht is. Ons uitgangspunt is om met meerdere ogen naar kinderen te kijken. Hierdoor communiceren de juffen en meesters meer met elkaar, vragen elkaar sneller om hulp en spreken elkaar aan. Ze maken gebruik van elkaars talenten. Dat komt het onderwijs ten goede. Ze hebben het gevoel dat ze niet alles alleen hoeven te doen. Als je bijvoorbeeld een keer een energielek hebt, kun je dat aangeven en samen de klas begeleiden. En zo is er ook meer interactie tussen de kinderen onderling. Daltononderwijs zit in ons DNA. We hebben zo’n duidelijk concept als school, daar kiezen ouders bewust voor. Maar ook leerkrachten, als je deze manier van werken interessant vindt, zit je hier goed.’

Naar voren kijken

Wat kenmerkt het team van de Globetrotter? Sonja: ‘Ons team kijkt altijd naar voren, we zijn altijd in ontwikkeling. De directie legt geen dingen van bovenaf op. Het is juist de bedoeling dat iedereen mee ontwikkelt en dat we het samen doen, zo ontstaan de mooiste dingen. We worden gelukkig van wat we doen.’

Doe het samen

Wat wil De Globetrotter andere teams meegeven? Sonja: ‘Doe het samen en heb plezier! En kleur af en toe buiten de lijntjes. In het onderwijs moet iets 100 keer worden doorgelezen maar een kind zit maar 8 jaar op school. Durf iets nieuws te ontwikkelen en te doen, ook al is het nog niet perfect, denk anders! En heb vertrouwen, kinderen kunnen veel als je ze vertrouwen geeft. Dat geldt ook voor directies en besturen: heb vertrouwen in je mensen!’

Steeds vooruit

Wat wil de Globetrotter nog bereiken? ‘Onze droom is om een klas voor leerlingen tot en met 14 jaar op te zetten, in samenwerking met een school voor voortgezet onderwijs. Maar wat we nu vooral willen, is behouden wat we hebben en nóg kindgerichter gaan werken. We willen steeds vooruit.’

Mooie mix

De Globetrotter is volgens Sonja een ongelofelijke mooie mix van Rotterdam: ‘Ik denk dat er weinig scholen zijn met zo’n gemêleerd publiek, van nationaliteiten tot sociaaleconomisch. De Globetrotter is Rotterdam in het klein. Waar ons team ook sterk in is, is die Rotterdamse aanpak: gewoon doen!’