Kindcentrum IJsselmonde geopend

Het Kindcentrum IJsselmonde is feestelijk geopend. Wethouder Said Kasmi, Melissa Otten, directeur van SBO Kindcentrum IJsselmonde en Lieke Thomassen, directeur van het Kindcentrum IJsselmonde hebben op 11 april 2022 samen het lintje feestelijk doorgeknipt en daarna hebben alle leerlingen het schoollied gezongen. De officiële start van een geweldige plek in IJsselmonde waar kinderen leren om de mouwen op te stropen, zodat ze aan de slag kunnen. Want dat doen échte Rotterdammers.

Een parel in IJsselmonde

Drie scholen van de Stichting BOOR zijn gefuseerd en zo is KC IJsselmonde ontstaan tot één nieuwe school voor basis- en speciaal basisonderwijs. ‘Elk kindcentrum is anders’, vertelt Lieke Thomassen, ‘omdat je aansluit op de vraag en behoeftes uit de wijk of de kern. KC IJsselmonde is een parel in de wijk, waar het al zo hard is voor kinderen. In de wijk is sprake van veel laaggeletterdheid en anderstaligen. Niet voor niets zet onze school in op taalontwikkeling op alle manieren.

Met een echte wijkfunctie

Het Kindcentrum IJsselmonde is gebouwd in opdracht van de Stichting BOOR en de gemeente Rotterdam. De samenwerking en eerste plannen begonnen in 2014 en zijn in de loop van de tijd verder ontwikkeld en bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. KC IJsselmonde biedt plek aan ruim 550 leerlingen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, kinderopvang én zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De school heeft een echte wijkfunctie. Vanuit één locatie kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Niet versnipperd maar goede voorzieningen op één plek. Samen kunnen we meer bereiken. Dit is ook vertaald in de organisatie. BOOR en de Hefgroep KindeRdam werken hier hand in hand voor het realiseren van onderwijs en opvang onder één dak. Het gaat daarbij om peuterschool, ukkiegroep en buitenschoolse opvang. De realisatie wordt gedaan vanuit één leiding, team en begroting om zo een doorgaande leerlijn van 2 tot 12 jaar mogelijk te maken.

Vroegschoolse educatie

School en opvang loopt naadloos in elkaar over en door elkaar heen. En er is meer. Vanuit het Rotterdamse onderwijsbeleid hebben we extra meters kunnen maken. Met dit beleid wordt voor-en vroegschoolse educatie gestimuleerd. Wij hebben hierdoor ruimte voor VVE en CJG kunnen realiseren. Deze zijn tussen de onderwijsruimten geplaatst, waardoor ze echt geïntegreerd zijn in het gebouw.

De visie van school is vertaald in het gebouw

Architect Annemiek Braspenning (No Label) vertelt: “In het ontwerp is de visie van het Kindcentrum verenigd met de originele waarden van wijk IJsselmonde uit de jaren ’60: buitenruimten zijn er voor verschillende leeftijden en met een verschillend doel, sociale interactie wordt gestimuleerd en de sfeer van ontspanning. Dit is vertaald in het ontwerp van de buitenruimte, het gebouw én het interieur. Zo zijn er in het Kindcentrum verschillende soorten ruimten en plekken voor de leerlingen gecreëerd zowel binnen als buiten. De grote dakterrassen en gaanderijen zorgen ervoor dat ook op de verdieping buiten les gegeven kan worden. De aula vormt het hart en fungeert als centrale ruimte voor bijzondere activiteiten, zoals muziekonderwijs, maar ook de ontmoeting met ouders en bewoners van de wijk. In de aula vind je ook de balie die de hele dag bemand is om mensen te ontvangen. In dit centrale gebied ligt een bibliotheek en een keuken maar ook ruimte voor het team om zelfstandig te werken of te ontspannen.

Met aandacht voor zorg en gezondheid

In het gebouw is ook de zorg vertegenwoordigd met het Centrum voor Jeugd en Gezin, fysiotherapie, logopedie en diëtiek. De lijnen met deze organisaties zijn kort en dit biedt mogelijkheden aan de Kindcentrum-organisatie om externe partners in te zetten binnen de school en de voorschool. Ook voor ouders en leerlingen is de zorg op deze manier heel dichtbij.