Terug naar overzicht
De Sleutel

Kinderen in armoede een kans bieden
Project in voorbereiding

In de Oleanderbuurt in Rotterdam-Zuid ontwikkelt de gemeente Rotterdam Kindercampus Bloemhof. Deze ontwikkeling is onderdeel van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid. Doelstelling van de Kindercampus Bloemhof is om kinderen kansen te bieden om de armoede waarin ze opgroeien te ontstijgen. Goed onderwijs inclusief de nodige pluspakketten, verbindingen met de buurt en de beste huisvesting en buitenruimte kunnen hier een aanzienlijke bijdrage aan leveren.

De Kindercampus Bloemhof is dé kans voor deze wijk op een doorbraak. Kindercampus Bloemhof is naast een inhoudelijke, programmatische opgave ook een fysieke opgave. De campus wordt gerealiseerd op de hoek van de Putselaan en Putsebocht, de zogenaamde de Scholendriehoek waar de Oranjeschool en Basisschool Bloemhof al zijn gevestigd. Onderdeel van de campus is nieuwe huisvesting voor Basisschool De Sleutel van de Stichting voor Protestants- Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs (PCBO) waardoor de drie vestigingen van deze school worden samengevoegd op één locatie.