Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor peuters van 2 tot 4 jaar heeft Rotterdam de Peutergroep (ook voorschool genoemd).  Deze voorziening krijgt subsidie van de gemeente.

Kinderdagopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Organisaties voor kinderdagopvang kunnen ook Peutergroepen hebben, waar kinderen (een deel van de tijd) aan mee kunnen doen.

Voor kinderen op de basisschool is er buitenschoolse opvang.

Gastouders kunnen opvang bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

Actueel