Kinderopvang

De gemeente Rotterdam biedt in alle wijken kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Er zijn verschillende soorten kinderopvang.

 • Kinderdagopvang
  Kinderopvang is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderdagopvang is hele dagen open, 52 weken per jaar voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Omdat de kinderdagopvang hele dagen open is, maken vooral kinderen van werkende ouders hiervan gebruik. Kinderdagverblijven kunnen ook Peutergroepen hebben, waar kinderen (een deel van de tijd) aan mee kunnen doen.
 • De Rotterdamse Peutergroep
  Voor kinderen van 2 tot 4 jaar heeft Rotterdam de Rotterdamse Peutergroep (werd eerder voorschool genoemd). Deze voorziening krijgt subsidie van de gemeente voor het aanbieden van voorschoolse educatie. De voorschoolse educatie-programma’s van de Peutergroep zijn bedoeld om de ontwikkeling van peuters spelenderwijs te stimuleren. Er is aandacht voor (Nederlandse) taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Peuters maken plezier en leren tijdens het spelen vaardigheden voor de basisschool. Hoogopgeleide pedagogisch medewerkers stimuleren de peuters in hun ontwikkeling. Er zijn Peutergroepen bij organisaties voor peuteropvang, basisscholen en kinderdagopvang.
 • Buitenschoolse opvang (bso)
  Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen voor en na schooltijd gebruikmaken van buitenschoolse opvang (bso).
 • Gastouders
  Gastouders bieden opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

In het Landelijk Register Kinderopvang staat een overzicht en kaart van alle kinderopvangvoorzieningen van Rotterdam.

Actueel