Indicatie Extra spelen en leren

Peuters met een risico op (taal)ontwikkelingsachterstand krijgen tijdens het 14-maanden consult of het peuterconsult bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie Extra spelen en leren (was doelgroepindicatie vve). Ouders kunnen hiermee hun peuter gratis meer uren naar de Peutergroep laten gaan. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige spreekt met de ouders over de reden van de indicatie en de voordelen van de Peutergroep. Een peuterconsulent van het CJG kan helpen bij het aanmelden van de peuter bij de Peutergroep.

Een peuter komt in aanmerking voor Extra spelen en leren als:

  • de ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, een opleiding heeft die lager is dan de startkwalificatie (dat is een opleiding mbo 1, lbo/vbo, praktijkonderwijs, vmbo basis of kader of lager);
  • thuis een andere taal wordt gesproken dan het Nederlands én het opleidingsniveau van de ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, is mbo 4 of lager;
  • de peuter achterstand heeft die is geconstateerd door de CJG-professional tijdens het peuterconsult of later of door de vve-instelling bij observatie binnen drie maanden na plaatsing of later (achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten op SLO doelen).