Indicatie Gelijke Kansen

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat armoede en schuldproblematiek in een gezin belangrijke risicofactoren zijn die de ontwikkeling van jonge kinderen negatief kunnen beïnvloeden. Daarom bestaat in Rotterdam vanaf 2020 de indicatie Gelijke kansen.

Met deze indicatie hoeven ouders met schuldproblemen geen ouderbijdrage te betalen voor de Peutergroep. Hun peuter kan gratis naar de Peutergroep. De gemeente betaalt de kosten voor deelname van maximaal 16 uur per week in de peuteropvang en 12,3 uur in de kinderdagopvang. Het gaat om ouders die gebruikmaken van schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet schuldsanering natuurlijke personen. In Rotterdam gaat het om een klein aantal peuters dat in aanmerking komt voor de indicatie Gelijke kansen.

Wanneer komen ouders in aanmerking voor indicatie Gelijke Kansen?

Om in aanmerking te komen voor de indicatie Gelijke kansen, moeten ouders tijdens het intakegesprek op de Peutergroep aangeven dat ze gebruikmaken van schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet schuldsanering natuurlijke personen.