Voorschools maatschappelijk werk

De gemeente subsidieert voorschools maatschappelijk werk op de Peutergroepen in heel Rotterdam. Het gaat om locaties van peuter- en kinderopvang mét voorschoolse educatie (ve). Per groep met voorschoolse educatie (ve) is een half uur voorschools maatschappelijk werk per week beschikbaar tot een maximum van 20 uur per jaar (40 weken).

De taken van de voorschools maatschappelijk werker omvatten het ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij:

  • het voeren van gesprekken met ouders
  • het bieden van hulp aan ouders bij lichte opvoedproblemen
  • het volgen van kinderen en tijdig opmerken van problemen
  • zo nodig doorverwijzen naar het wijkteam bij ingewikkelde problemen
  • het meedenken en meehelpen aan bijeenkomsten met een thema

Er zijn in totaal 12 aanbieders van voorschools maatschappelijk werk verspreid over de stad. De peuter- of kinderopvang locatie kent de voorschools maatschappelijk werker en weet bij welke aanbieder hij/zij werkt.