Koloniaal Rotterdam


Het koloniale en slavernijverleden raakt iedereen, ook in Rotterdam waar je dit verleden terugziet in straatnamen, standbeelden en en in haar bewoners. Rotterdam is een diverse stad met mensen van veel verschillende achtergronden en leefstijlen, iets waar we trots op zijn. Toch is het belangrijk om te herinneren dat het huidige Rotterdam ook gevormd is door haar geschiedenis.

Waarom is bewustwording over het koloniale en slavernijverleden belangrijk? 

Al is slavernij 150 jaar geleden afgeschaft, de invloed merken we nog steeds, vooral de nazaten van slaven. Daarom is het belangrijk om hierover te leren, vooral op school. Zo begrijpen we beter hoe het toen was en wat het nu nog betekent. Door over het verleden te leren, helpen we elkaar om de gevolgen te verwerken en bouwen we aan een begripvolle samenleving. Het onderwijs speelt hierin een sleutelrol, en helpt zo mee aan het creëren van respect en begrip voor iedereen in Rotterdam.

Lesaanbod Koloniaal Rotterdam

Bekijk informatie per thema

Op scholen neemt de aandacht voor het koloniale en slavernijverleden toe. Dit komt doordat zowel leerlingen als studenten steeds vaker de wens uiten om meer te weten over deze onderwerpen. Ze willen begrijpen hoe dit deel van de geschiedenis invloed heeft op de hedendaagse samenleving en hun eigen positie daarin. Voor dit doel bieden we een reeks lesmaterialen aan die geschikt zijn voor verschillende onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Hieronder en via deze pagina is al het beschikbare lesmateriaal over dit onderwerp te vinden.

Verdergaande informatie

Verdergaande informatie

Onderzoek en publicaties

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) onderzoek gedaan naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Op 31 oktober 2020 zijn de resultaten gepresenteerd in de vorm van drie boeken. Op het website van het Stadsarchief staat meer informatie over het onderzoek, enkele conclusies en de boeken. 

Deze drie boeken zijn vertaald naar een publieksversie met de titel Koloniaal Rotterdam, stad van vandaag en morgen. Die kan je inzien als digitale versie en e-magazine.

Er zijn ook twee animaties beschikbaar om meer uitleg te geven over het koloniale en slavernijverleden:

In de video wordt het koloniale verleden toegelicht, met aandacht voor de handelsactiviteiten die in die tijd plaatsvonden.
In de video wordt het koloniale verleden toegelicht, met aandacht voor de koloniale erfenis.

Agenda

Meer over Koloniaal Rotterdam