Afwegingskader noodmaatregelen

Kortdurende vervanging

Kortdurende vervanging (maximaal twee weken), voorzien en onvoorzien Toelichting Afwegingen
Bevoegd Dit is de voorkeursoplossing: • bevoegde leraren in de klas (extra inzet van eigen parttimers, uit eigen bestuur, vervangingspool, eigen invallers); • duurzame continuering van leerlingenzorg en schooldirectie; • vijfdaagse schoolweek; • maximaal zeven schoolweken van vier dagen per schooljaar. Bij eigen personeel: wel of niet inzetbaar? Indien ja: afspraken maken over maximale inzet.
Externe inleen bevoegd Dit zijn bevoegde leraren, ingehuurd via detacheringsbureaus.
Benoembaar (studerend voor bevoegdheid) Dit zijn nog niet bevoegden zoals zij-instromers, 3e en 4e jaar pabostudenten en deeltijd-pabostudenten. Is begeleiding beschikbaar? Indien ja: afspraken maken over maximale inzet.
Anders bevoegd Dit zijn vakspecialisten die als gastdocent ingezet kunnen worden voor vakken buiten kerncurriculum zoals sporttrainers, muzikanten, kunstenaars, e.d. Kan er een dagprogramma worden gedraaid of zijn het korte lesprogramma’s waardoor overig personeel moet rouleren? Dit verhoogt de werkdruk bij eigen personeel.
Herverdelen van leerlingen of leerlingen naar huis Als het een voorziene vervanging betreft, is herverdelen beter te organiseren. Bij meer dan zeven schoolweken van vier dagen is toestemming van schoolbestuur nodig. Generiek op dit onderdeel wordt toestemming gegeven door het bestuur met het vaststellen van dit plan. Herverdelen: • Maximaal aantal groepen per dag herverdelen • Let op kwaliteit onderwijs, veiligheid, werkdruk Naar huis: • Kunnen kinderen naar huis of moet opvang worden georganiseerd? • Indien mogelijk naar huis sturen rouleren over de groepen • Registratie op orde; melding bij bestuur.
Toezichthoudend Alleen opvang van leerlingen. Is per school afhankelijk van de opvangmogelijkheden van kinderopvang, (groot)ouders en eigen netwerk.