Kunst en cultuur als kapstok voor burgerschapsonderwijs

Het is voor sommige kinderen niet vanzelfsprekend dat ze in aanraking komen met een ander perspectief op de wereld of andere denkbeelden dan die van henzelf. Om die reden tekenden Rotterdamse scholen het manifest ‘Scholen: veilige oefenplaats voor burgerschap’. Zo ook OBS ’t Prisma in Hoogvliet, waar directeur Henk van Dijk en cultuur coördinator Jelena Mihajlovic een unieke burgerschapsmodule hebben ontwikkeld.

’t Prisma is een school waar veel culturen samenkomen. Henk: “We zijn een school met 600 leerlingen verdeeld over drie locaties. De focus op school ligt op het welzijn en welbevinden van onze leerlingen. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten wordt leren tenslotte lastig.” Daarnaast profileert de school zich sinds een aantal jaar als kunst en cultuurschool. Jelena: “Er is een cultuurscan gedaan waaruit bleek dat er meer behoefte was aan kunst en cultuur. Als school hebben we daar gehoor aan gegeven. Zo hebben we kunst en cultuur de paraplu van ons burgerschapsonderwijs gemaakt. Kunst en cultuur is iets wat mensen bindt en sluit daarom naadloos aan de doelen van het burgerschapsonderwijs.”

Dialoog als basis

Met de burgerschapslessen hoopt ’t Prisma dat de kinderen op een optimistische manier bijdragen aan de maatschappij. “Kinderen moeten waarden en waarheid van elkaar leren onderscheiden” vindt Henk. “Ze hoeven elkaars waarheid niet te geloven, maar wel de waarde ervan inzien. Dit bereiken we door kinderen met elkaar de dialoog aan te laten gaan. Ben je het niet eens met je klasgenoot? Dat mag, maar praat erover en respecteer elkaar. Dat vinden we belangrijk.”

Impact maken in de wijk

Ook leren de kinderen tijdens de burgerschapslessen hoe ze via de juiste weg verandering teweeg kunnen brengen. Jelena, zelf al 20 jaar werkzaam op ’t Prisma, houdt zich hier intensief mee bezig. “Zo zijn we met onze klassen het gesprek aangegaan over wat ze graag wilden bereiken. Daar kwam uit dat ze graag een schonere en veiligere wijk wilden. Op dat moment zijn we een traject gestart waarbij de leerlingen zelf uit moesten zoeken hoe ze dit konden bereiken. Dit heeft geresulteerd in prachtige kliko’s, een donatie van prikstokken en veiligheidshesjes van de gemeente en de hulp van een schoonmaakploeg van Stadsbeheer. Daarnaast zijn er tijdens het schoonmaken allerlei boodschappen achtergelaten met stoepkrijt. Op die manier leren de kinderen met kunst hun boodschap achter te laten en hopen we dat bewoners van de wijk iets van die boodschappen opsteken.”