Kwaliteit door schoolontwikkeling

Leerlingen het beste onderwijs kunnen bieden, valt of staat bij dagelijks investeren in de beste scholen. Jij als bestuurder, directeur, leraar, als onderwijsprofessional hebt een sleutelrol in blijven verbeteren van de schoolkwaliteit. Elke school die hier (extra) werk van wil maken, kan voor ondersteuning bij de gemeente aankloppen.

Uitgangspunt voor ondersteuning bij schoolontwikkeling is dat jullie als bestuurder, directeur en lerarencorps het beste kunnen bepalen wat er voor jullie school nodig is om vooruit te bewegen. Dit wordt over het algemeen beschreven in jullie schoolplan, jaarplan of kwaliteitsplan. Veel kunnen en doen jullie uiteraard zelf. In de gevallen waar jullie tegen drempels oplopen, er veel druk op de ketel ontstaat door bijvoorbeeld een negatief Inspectieoordeel of wanneer jullie op een andere manier ondersteuning kunnen gebruiken bij het verbeteren van de schoolkwaliteit, biedt de gemeente jullie een aantal mogelijkheden:

Extra financiële armslag voor kwaliteitsimpuls

Alle Rotterdamse scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs die werk willen maken van schoolontwikkeling, kunnen daarvoor aanspraak maken op een gemeentelijk budget van rond de 28 miljoen euro per jaar. Als school bepaal je zelf waarin je wilt investeren om onderwijsresultaten te verhogen. Denk dan aan coachen van leraren, investeren in een Masteropleiding voor leraren of collega visitatie. Maar ook aan leertijduitbreiding of extra oudergesprekken en taalactiviteiten om ouderbetrokkenheid te vergroten en aan excursies en bedrijfsbezoeken of voorlichting over opleidingen om vakmanschap te versterken. Professionele ontwikkeling van leerkrachten, versterking van ouderbetrokkenheid, leertijduitbreiding, arbeidsmarktoriëntatie en beter techniekonderwijs: per school verschilt de wijze waarop het budget voor schoolontwikkeling wordt besteed. Wil ook jouw school gebruikmaken van deze extra financiële armslag om schoolontwikkeling een kwaliteitsimpuls te geven? Vraag dit dan aan via je schoolbestuur. Meer informatie over de subsidieaanvraag vind je hier.

Werken aan sterke scholen

Het project ‘Werken aan sterke scholen’ is speciaal voor scholen waarvan de schoolkwaliteit direct zorgen baart. Op basis van een analyse worden externe experts gematcht met de uitdagingen op specifiek jullie school. De experts helpen jullie de basis op orde te brengen en leveren resultaatgericht maatwerk op de voor jullie belangrijke vraagstukken. Denk dan aan ondersteuning op gebied van onder meer het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie, professionele cultuur, planmatige aanpak, urgentiebesef, draagvlak, deskundigheid, leiderschap, voldoende capaciteit en (blijvend) resultaat.

Leertijduitbreiding

Binnen ons onderwijs motiveren we kinderen van jongs af aan te blíjven leren. Voor sommige kinderen blijkt dit nog niet voldoende en kan leertijduitbreiding hen op beter op weg helpen. Het is wel belangrijk om leertijduitbreiding als middel op een goede manier in te zetten. Scholen die hier interesse in hebben, kunnen ondersteuning krijgen in het vormen van een effectieve aanpak met school-specifieke kenmerken en praktische punten die helpen om het resultaat van leertijduitbreiding zo goed mogelijk vorm te geven.

Rotterdam Effect

We hebben inmiddels belangrijke eerste stappen gezet binnen het zogenoemde data-gedreven onderwijs: onderwijs waarbij jij als bestuurder, als directeur, als leraar en als onderwijsprofessional gebruik kunt maken van representatieve en bruikbare data om daarop vernieuwingen of veranderingen te kunnen baseren. Binnen het project Rotterdam Effect zijn belangrijke data op eenzelfde manier verzameld, zodat vakdocenten in het voortgezet onderwijs in het eerste en tweede jaar kunnen toetsen wat het vertrekpunt en de ontwikkeling is van hun leerlingen op gebied van taal en rekenen. De gemeente onderzoekt of ze deze vorm van data-ondersteuning in de toekomst verder kan uitbreiden, maar biedt dit in het voortgezet onderwijs nu al als ondersteunend middel aan.

Actueel aanbod?

Bovenstaande projecten zijn een belangrijke greep uit het ondersteuningsaanbod dat de gemeente jou als onderwijsprofessional of jullie als lerarencorps biedt om te werken aan kwaliteit door schoolontwikkeling. De vraag vanuit jullie is hierin echter leidend, Daarom wordt bovenstaande lijst aan ondersteuningsmogelijkheden steeds opnieuw geactualiseerd en aangepast. Houd deze pagina daarom in de gaten voor een actueel overzicht van de mogelijkheden

Direct contact

We nodigen ook jou van harte uit gebruik te maken van de projecten wanneer die kunnen bijdragen aan verbeteren van kwaliteit in jouw klas en jouw school. Heb je vragen over deze en andere ondersteuningsmogelijkheden? Neem dan contact op met de gemeente.via onderwijs@rotterdam.nl

 

Waarom investeren we gezamenlijk in kwaliteit door schoolontwikkeling?

Leren Loont!
Het Rotterdamse onderwijsveld en de gemeente hebben zich binnen Leren Loont! gezamenlijk tot doel gesteld, te streven naar het beste onderwijs in Rotterdam. Dat betekent dat de onderwijsinstellingen van uitstekende kwaliteit zijn, de beste schoolleiders hebben en de beste leraren voor de klas hebben staan.

Waar doelen we gezamenlijk op?
In 2018 moeten alle Rotterdamse leerlingen op scholen zitten die het oordeel voldoende of hoger verdient van de Inspectie van het Onderwijs. We investeren in de kwaliteit van de scholen zelf, in schooladviezen voor vervolgonderwijs en in betere samenhang in de programma’s van aanleverende en ontvangende scholen voor loopbaanleren, taal en rekenen.