Kwaliteitskader

Instellingen voor peuter- en kinderopvang, schoolbesturen en gemeente hebben in Rotterdam gezamenlijk een kwaliteitskader opgesteld voor de voorschool in Rotterdam. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de Rotterdamse voorschool vastgelegd.

  • Er staat één mbo’er en één hbo’er op elke groep, of twee mbo’ers op de groep en een hbo’er als coach of video-interactiebegeleider;

  • Organisaties maken gebruik van een door het Nederlands Jeugd Instituut erkend vve-programma;

  • Eventuele (extra) zorg loopt naadloos door van de voorschool naar de basisschool;

  • Het leren loopt (in een zogenoemde doorgaande leerlijn) naadloos door naar de basisschool;

  • De ontwikkeling van de peuters wordt bijgehouden in een observatiesysteem dat aansluit op het leerlingvolgsysteem van de school.

Pilot VVE Monitor 2017
In de pilot VVE Monitor 2017 is informatie samengebracht over ‘toeleiding en bereik’, ‘kwaliteit van vve’ en ‘opbrengsten’ van de gesubsidieerde Rotterdamse voorscholen. De kwaliteitsindicatoren komen voort uit de basiskwaliteitseisen die zijn beschreven in ‘Rotterdamse kwaliteit in voorschoolse voorzieningen. Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018.’