Kwaliteitskader

Instellingen voor peuter- en kinderopvang, schoolbesturen en gemeente hebben in Rotterdam gezamenlijk een kwaliteitskader opgesteld voor de voorschool in Rotterdam. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de Rotterdamse voorschool vastgelegd.

  • Er staat één mbo’er en één hbo’er op elke groep, of twee mbo’ers op de groep en een hbo’er als coach of video-interactiebegeleider;
  • Organisaties maken gebruik van een door het Nederlands Jeugd Instituut erkend vve-programma;
  • Eventuele (extra) zorg loopt naadloos door van de voorschool naar de basisschool;
  • Het leren loopt (in een zogenoemde doorgaande leerlijn) naadloos door naar de basisschool;
  • De ontwikkeling van de peuters wordt bijgehouden in een observatiesysteem dat aansluit op het leerlingvolgsysteem van de school.