Afwegingskader noodmaatregelen

Langdurende vervanging

Langdurende vervanging Toelichting Afwegingen
Bevoegd Dit is de voorkeursoplossing: • bevoegde leraren in de klas (extra inzet van eigen parttimers, uit eigen bestuur, vervangingspool, eigen invallers); • duurzame continuering van leerlingenzorg en schooldirectie; • vijfdaagse schoolweek; • maximaal zeven schoolweken van vier dagen per schooljaar. Bij eigen personeel: wel of niet inzetbaar? Indien ja: afspraken maken over maximale inzet.
Externe inleen bevoegd Dit zijn bevoegde leraren, ingehuurd via detacheringsbureaus. Let op financiële consequenties bij inhuur!
Benoembaar (studerend voor inleen) Dit zijn nog niet bevoegden zoals zij-instromers, 3e en 4e jaar pabostudenten en deeltijd-pabostudenten. Begeleiding moet beschikbaar zijn. Aandachtspunten: pedagogische veiligheid, continuïteit, uitbreiden van de handelingsbevoegdheden van de betrokken medewerker.
Bekwaam (onbevoegd) Dit zijn lerarenondersteuners en onderwijsassistenten. Begeleiding moet beschikbaar zijn. Aandachtspunten: pedagogische veiligheid, continuïteit, uitbreiden van de handelingsbevoegdheden van de betrokken medewerker.
Beperken tot kerncurriculum met bevoegden, overige uren anders organiseren (bijv. met anders bevoegden). De vakken buiten het kerncurriculum worden gegeven door anders bevoegde vakspecialisten die als gastdocent ingezet kunnen worden zoals sporttrainers, muzikanten, kunstenaars, e.d. Alle educatieve activiteiten die in en om de school plaatsvinden vallen onder de definitie van onderwijstijd. Is het eigen personeel in staat om dit op te vangen? Is het verantwoord met betrekking tot werkdruk, kwaliteit, huisvesting/ruimte in de school?
Vierdaagse schoolweek Bij meer dan zeven schoolweken van vier dagen per schooljaar is toestemming van schoolbestuur nodig.