"Leerlingen vergeten soms dat ze aan het rekenen zijn."

Gaby van Sintmaartensdijk, intern begeleider Eloutschool
20 januari 2017

‘Leerlingen vergeten soms dat ze aan het rekenen zijn.’

 

De Rotterdamse expertgroep rekenen is opgestart vanuit het voortgezet onderwijs.

Een tastbaar resultaat daarvan was onder meer de totstandkoming van de rekenkaart

op 2F-niveau volgens het Referentiekader van de commissie van Meijerink. Die kaart

helpt leerlingen op het vmbo tijdens het maken van opdrachten. Er komt ook een

3F-kaart. Voor het primair onderwijs wordt een kaart ontwikkeld op 1F-niveau. Gaby

van Sintmaartendijk is intern begeleider bij de Eloutschool in Delfshaven en lid van

de Rotterdamse expertgroep rekenen voor het primair onderwijs. Ze zit inmiddels 17

jaar in het onderwijs en heeft zich tijdens haar academische master gespecialiseerd

in rekenproblemen en dyscalculie. Gaby: ‘Bij leerlingen ontbreekt het vaak aan het

fundament.’

 

‘De rekenkaarten zijn handige hulpmiddelen voor de leerlingen, zowel in het

voortgezet als primair onderwijs. Maar met de kaarten zijn we er nog niet. Om

een opgave goed te kunnen maken is meer nodig. Soms begrijpen leerlingen de

opdracht niet omdat ze geen betekenis kunnen verlenen aan de context. Of ze

kunnen de gevraagde bewerking niet uitvoeren. Dan vraagt dat om andere uitleg

dan wanneer een leerling geen voorstelling kan maken bij een context. Het kan zijn

dat het ontbreekt aan basale vaardigheden die nodig zijn om verder in de leerlijn

te komen. Dan moet je als leerkracht een stapje terug met die leerling. Dat vereist

een flexibele omgang met de gangbare rekenmethodes. Naast mijn werk als intern

begeleider ben ik ook opleider ‘Met sprongen vooruit’. In Delfshaven is er vanuit het

samenwerkingsverband een project opgestart om het rekenonderwijs te verbeteren.

Dit houdt in dat leerkrachten de cursus ‘Met sprongen vooruit’ volgen waarbij de

leerkracht een totaal overzicht krijgt op de rekenleerlijnen en praktische handvatten

krijgt aangereikt om zowel klassikaal als aan een individu onderwijs te kunnen geven.

Het is enorm belangrijk om het plezier in het rekenen te behouden of terug te brengen.

Bijvoorbeeld met rekenlessen, die het rekenen met bewegen combineren of door de

inzet van gezelschapsspellen. Leerlingen vinden dat prachtig. Ze vergeten soms dat

ze aan het rekenen zijn!’