Direct naar content

Leerplicht primair onderwijs

Vanaf 8 februari 2021 is de reguliere leerplicht voor het primair onderwijs weer van kracht. De gemeente en schoolbesturen verzoeken scholen ongeoorloofd verzuim te melden bij Leerplicht.

Als een leerling weigert naar school te komen vanwege angst voor besmetting, dan kan school als tussenstap de leerling verwijzen naar het CJG. Zij beoordelen of de leerling een geldige reden heeft. Als dat het geval is zorgt school voor bijvoorbeeld een huiswerkregeling, het geven van online onderwijs is voor school niet verplicht. Als blijkt dat de leerling volgens het CJG wel naar school kan, dan maken zij samen met de leerling en ouders een plan van aanpak voor terugkeer naar school. Als de leerling en ouders zich hier niet aanhouden, dan is er pas sprake van ongeoorloofd verzuim en kan leerplicht worden ingeschakeld. Mocht school eerder behoefte hebben aan ondersteuning van leerplicht dan kunnen zij een melding overig verzuim doen. Leerplicht gaat dan eerst in gesprek met de ouders, herstelt eventueel het contact met de school, voert bijvoorbeeld een deurbezoek uit en onderneemt zo nodig verdere actie.