Voortgezet onderwijs

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn gedeeltelijk open. Dat betekent dat de leerplichtwet nog niet volledig geldt. Het is wel de bedoeling dat alle kinderen die gezond zijn weer fysiek naar school gaan op de dagen dat school fysieke lessen aanbiedt. Scholen passen voor de fysieke lessen adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

  • Leerlingen met gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten, niezen, of koorts; of die huisgenoten met dergelijke klachten hebben, blijven thuis. Ouder(s)/verzorger(s) bespreken dit met school.
  • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
  • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
  • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).

Wanneer leerlingen vanwege één van deze redenen niet naar school kunnen, moeten de ouders/leerlingen goede afspraken maken over het volgen van onderwijs (online, huiswerk, toetsen etc.). De school registreert het verzuim als geoorloofd.

Twijfelt de school over de gezondheidsklachten of is er wellicht eerder vrees voor gezondheidsklachten dan dat zij er daadwerkelijk zijn dan kan school het CJG inschakelen voor de betreffende leerling en ouder(s), door hen te verwijzen naar de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige kan meer informatie geven over corona.

Leerplichtwet

Voor het onderwijsprogramma dat fysiek op school plaatsvindt, geldt de wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden. De meldplicht geldt uitsluitend voor het onderwijsprogramma dat leerlingen op school volgen. Wanneer moet een school melding doen? Als een leerling meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig is in 4 weken. Als je je zorgen maakt over de afwezigheid van een leerling, tijdens bijvoorbeeld ook de online lessen, kun je ook eerder melding ‘overig verzuim ’doen.

Leerplichtambtenaren handhaven de Leerplichtwet. Zij gaan tot aan de zomervakantie, na een melding ongeoorloofd verzuim, in gesprek met de ouder(s) van de leerling om te stimuleren dat het kind weer naar school gaat.  

Daarnaast heeft de leerplichtambtenaar de taak om ervoor te zorgen dat school en ouder(s) met elkaar in gesprek blijven, over hoe de leerling aangehaakt blijft op de lesstof.

Ondersteuning voor ouders
Indien nodig regelt de leerplichtambtenaar ondersteuning voor ouders, bijvoorbeeld door een afspraak te maken met het CJG, zodat de verpleegkundige of pedagoog wellicht de angst voor besmetting bij ouders kan wegnemen of, als er meerdere problemen in het gezin spelen, ondersteuning kan regelen voor de ouders door het wijkteam.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over leerplicht kun je contact opnemen met een leerplichtambtenaar, bereikbaar via 14010 of leerplicht@rottterdam.nl