Leertijduitbreiding

Meer leertijd, dus extra uren naast de reguliere lessen: wat hebben leerlingen daar eigenlijk aan? En wat heeft de school eraan?

11 scholen en 3 externe onderwijspartijen werkten mee aan de portrettenreeks ‘NulTien - samen leren over leertijduitbreiding’. In eerlijke verhalen vertellen ze over de dagelijkse praktijk van leertijduitbreiding in het Rotterdamse onderwijs. Wat waren knelpunten, mooie momenten, belangrijkste lessen en wat zijn ambities voor de toekomst. Het doel van de serie is beter zichtbaar en bekend maken hoe verschillende Rotterdamse scholen leertijduitbreiding invullen en organiseren. Zo bieden de verhalen inspiratie voor elke professional die met leertijduitbreiding te maken heeft, en helpen scholen elkaar zo op weg bij leertijduitbreiding. Aan de hand van de portretten is, samen met onderzoekspartner Kennisland, een analyse gemaakt over onder andere de successen en voorwaarden.

Succesvol & volwaardig

Leertijduitbreiding is een middel dat in gezet kan worden voor leerlingen om hun onderwijsresultaten te verhogen en sociale vaardigheden te versterken. Zo gaan leerlingen beter voorbereid aan de maatschappij deelnemen. Sinds 2008-2009 is leertijduitbreiding onderdeel van het Rotterdamse Onderwijsbeleid. Scholen kunnen extra leertijd aanbieden in aanvulling op de reguliere, verplichte lesuren, met financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Door de jaren heen hebben Rotterdamse scholen deze extra tijd succesvol ingevuld en is het inmiddels een volwaardig onderdeel van het onderwijs geworden. De scholen binnen de zogeheten Children’s Zone  nemen een bijzondere plek: zij verlengen hun lesweek met minimaal zes uur. Elke school heeft zijn eigen aanpak in het aantal uur leertijduitbreiding en de invulling ervan. In het begin ging lag de focus op een breed aanbod en ontwikkelingskansen. Daarna onder Beter Presteren stond vooral het taal- en rekenonderwijs in de schijnwerpers. Binnen het huidige collegebeleid Leren Loont! kunnen scholen, vanuit het schoolontwikkelingsbudget, leertijduitbreiding naar eigen inzicht vormgeven met als doel de onderwijsresultaten van de leerlingen te laten stijgen.

Portretten en analyse

Analyse: In deze publicatie lichten we dit opgedane inzicht toe aan de hand van vijf thema’s die als de belangrijkste rode draden uit de portrettenreeks naar voren kwamen:
  1. Leertijduitbreiding als onderdeel van de schoolvisie,
  2. De interne organisatie van leertijduitbreiding,
  3. Leertijduitbreiding door eigen leerkrachten of externe vakdocenten,
  4. Leertijduitbreidinginhoud: ‘bijspijkeren’ of ‘talentontwikkeling’,
  5. Subsidieafhankelijkheid en verantwoording.
Binnen deze thema’s maken scholen belangrijke afwegingen die bepalen hoe de leertijduitbreiding ‘landt’ in de school en die bijdragen aan een waardevolle leerervaring van leerlingen. We delen de ervaringen van scholen, om zo te leren voor de toekomst.

Klik op onderstaande link om het verhaal (pdf) van de scholen te lezen