Rotterdamse Lerarenbeurs

Ben jij klaar voor een volgende stap in jouw ontwikkeling? Dan is de Rotterdamse Lerarenbeurs misschien iets voor jou! Met deze beurs kun je een opleiding of cursus volgen die aansluit bij jouw ontwikkelbehoefte als onderwijsprofessional.

De Rotterdamse Lerarenbeurs is voor onderwijsprofessionals die:

  • werkzaam zijn bij een door de overheid bekostigde onderwijsinstelling in Rotterdam.
  • in hun werk direct bijdragen aan het bevorderen van het leerproces van peuters, leerlingen of studenten.
  • werkzaam zijn in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) met een vaste aanstelling van ten minste 0,5 fte of:
  • werkzaam zijn in het primair, voortgezet, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs met een vaste aanstelling van ten minste 0,575 fte of:
  • werkzaam zijn en het middelbaar beroepsonderwijs met een aanstelling van ten minste een half jaar.

De gemeente stelt voor de Rotterdamse Lerarenbeurs een budget beschikbaar van €680.000 voor schooljaar 2023-2024. Per persoon geldt een maximum van 1500 euro. Je vraagt de Rotterdamse Lerarenbeurs aan via je direct leidinggevende.

Dit moet je doorgeven:

  • de naam van de professionaliseringsactiviteit waarvoor je de Rotterdamse Lerarenbeurs wilt gebruiken
  • de naam van de organisatie die deze activiteit aanbiedt
  • een korte beschrijving van de bijdrage van deze activiteit aan jouw ontwikkeldoelen
  • een overzicht van de kosten
  • of je in 2022-2023 een Rotterdamse Lerarenbeurs hebt gekregen en die ook hebt ingezet.

Je leidinggevende zorgt ervoor dat je aanvraag bij jouw schoolbestuur, vve- of mbo-instelling terecht komt. Of kan je vertellen wat je daar zelf voor moet doen. Je bestuur of instelling dient vervolgens de aanvragen uiterlijk 1 mei 2023 bij de gemeente in.

De gemeente laat zo snel mogelijk na de beoordelingen van alle aanvragen die op 1 mei binnen zijn aan je schoolbestuur, vve- of mbo-instelling weten welke aanvragen* worden gehonoreerd. Je direct leidinggevende brengt je hiervan op de hoogte.

Meer weten?

Stuur voor meer informatie een e-mail naar lerarenbeurs@rotterdam.nl

* Wanneer de aanvragen samen meer dan € 680.000 bedragen, is er voorrang voor aanvragen van onderwijsprofessionals die in schooljaar 2022-2023 geen beurs hebben ontvangen of ingezet. Als na toepassing van dit criterium nog steeds sprake is van bereiken subsidieplafond dan worden alle aanvragen van medewerkers die werkzaam zijn in de ve, sbo, so, vso en praktijkonderwijs gehonoreerd.  Op de resterende aanvragen van de andere onderwijssectoren wordt een loting toegepast.