Leraar worden in het voortgezet onderwijs

Je kunt in het voortgezet onderwijs op verschillende manieren als leerkracht aan de slag. Met een afgeronde lerarenopleiding op hbo- of wo-niveau, kun je meteen voor de klas. Met een hbo- of wo-diploma in een aanverwant schoolvak, is het mogelijk om via een verkorte opleiding je bevoegdheid te halen. In het voortgezet onderwijs kun je werken als eerstegraads of tweedegraads leraar. Ook kun je zij-instromer worden. Je opleiding bepaalt welke onderwijsbevoegdheid je hebt.

Mogelijkheden:

 • Voltijd leraar voortgezet onderwijs + mbo 2e graads (4 jaar)
 • Deeltijdopleiding leraar voortgezet onderwijs + mbo 2e graads (2-4 jaar)
 • Kopopleiding leraar voortgezet onderwijs 2e graads (1 jaar) (voor wie recent een hbo- of universitaire opleiding volgde in een vak dat verwant is aan een schoolvak)
 • Zij instroom trajecten getuigschrift & bevoegdheid 2e/1e graads (maximaal 2 jaar, relevante werkervaring vereist)

Je volgt een opleiding aan de Hogeschool Rotterdam
in een van de volgende vakken: aardrijkskunde, algemene economie, bedrijfseconomie, beeldende kunst en vormgeving, biologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, Natuurkunde, Nederlands, Technisch beroepsonderwijs of wiskunde.

Andere mogelijkheden:

 • Hbo master leraar voortgezet onderwijs 1e graads (voltijd 1,5 jaar/deeltijd 2-3 jaar)
  • Educatieve minor bij EUR (geen master in Rotterdam)
  • OSR in samenwerking met Universiteit Leiden en Delft
 • Overig;
  • Maatwerktrajecten (voor wie al een pabo-diploma heeft en in de onderbouw van het vmbo wil lesgeven in Nederlands, rekenen/wiskunde + nog een vak
  • Eerst een associate degree (AD) tot onderwijsondersteuner, daarna de lerarenopleiding
  • Het hybride docentschap (deeltijd-aanstelling in het onderwijs en deeltijd-werk in loondienst, als ondernemer of zelfstandige) maatwerktrajecten.

Tweedegraads bevoegdheid en opleidingen

Tweedegraads bevoegd ben je met een lerarenopleiding op hbo-niveau of een kopopleiding voor hbo-bachelor. Met de tweedegraads onderwijsbevoegdheid mag je lesgeven in:

 • het vmbo
 • de onderbouw (= leerjaar 1 t/m 3) van de havo
 • de onderbouw (= leerjaar 1 t/m 3) van het vwo
 • het praktijkonderwijs (het is ook mogelijk om met een getuigschrift van de pabo les te geven in het praktijkonderwijs)

Met een havo, vwo of mbo-niveau 4 diploma kun je aan de Hogeschool Rotterdam een lerarenopleiding volgen voor het behalen van je tweedegraads bevoegdheid.

Eerstegraads bevoegdheid en opleidingen

Je eerstegraads bevoegdheid haal je via een lerarenopleiding aan een universiteit of een hbo-master. Als je eerstegraads onderwijsbevoegd bent, dan mag je naast bovenstaande onderwijstypen en/of klassen ook nog lesgeven in:

 • de bovenbouw havo
 • de bovenbouw vwo

Bekijk hier het landelijke aanbod aan universitaire lerarenopleidingen. In Rotterdam kun je geen universitaire lerarenopleiding volgen. De Erasmus Universiteit biedt wel twee educatieve minors aan. Hiermee kun je uitsluitend lesgeven in:

 • de theoretische leerweg van het vmbo
 • de onderbouw (=leerjaar 1 t/m 3) van het havo
 • de onderbouw (=leerjaar 1 t/m 3) van het vwo

Kopopleidingen aan de lerarenopleidingen van de hogescholen

Met een hbo-kopopleiding kun je als hbo- en wo-vakbachelor in één jaar een tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen. Bij een kopopleiding volg je lessen en loop je stage. De voorwaarde voor toelating is dat de gevolgde wo- of hbo-bachelor opleiding vakinhoudelijk voldoende verwant is met het vakgebied binnen de lerarenopleiding. De examencommissie van de lerarenopleiding beslist of je genoeg kennis hebt van het vak waarvoor je de opleiding wilt volgen. Je hebt als student voor deze kopopleidingen recht op een extra jaar studiefinanciering. De Hogeschool Rotterdam biedt voor bepaalde vakken een kopopleiding.

Opleidingsschool Rotterdam (OSR)

De Opleidingsschool Rotterdam (OSR) biedt de mogelijkheid om in een school zelf de opleiding te volgen. Dit is een samenwerkingsverband van negen scholengroepen voor voortgezet onderwijs van drie schoolbesturen en drie lerarenopleidingen. De OSR biedt ambitieuze, gemotiveerde eerste- en tweedegraads studenten en docenten goed begeleide opleidingsplaatsen in de aangesloten scholen. Je kunt via één van de bij de OSR drie aangesloten lerarenopleidingen een opleiding volgen. De opleidingsscholen kennen verschillende categorieën studenten. De toelating, werving en selectieprocedure tot de OSR-opleidingsplaatsen verschillen per student. Voor meer informatie kun je terecht bij je lerarenopleiding:

 • TU-Delft Msc-SEC (Science Education & Communication)
 • ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding) van de Universiteit van Leiden
 • Hogeschool Rotterdam (Instituut voor Lerarenopleidingen)

Subsidiemogelijkheden

De overheid heeft verschillende subsidieregelingen beschikbaar wanneer je een onderwijsbevoegdheid wilt halen. Voion (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs) heeft een overzicht opgesteld waarmee je kunt zien van welke regelingen jij gebruik kunt maken.

Interessante sites

www.wordleraarinhetvo.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/leraar-voortgezet-onderwijs
https://nooituitgeleerd.leraar.nl

Doe de test!

Deze test helpt je te ontdekken of het onderwijs bij jou past: www.wordleraarinhetvo.nl/iets-voor-mij/ben-ik-geschikt.