Direct naar content

Veelgestelde vragen

Wie gaat voor?
Als meerdere mensen – politieagent, zorgverlener, leraar – reageren op een woning, dan wordt gekeken naar inschrijftijd. Wie de langste inschrijftijd heeft, gaat voor.

Als je geen politieagent, zorgverlener of leraar bent, wanneer kun je dan een woning krijgen?
In deze proeven wordt een bepaald deel van de woningen gereserveerd voor deze beroepen. Meer informatie over huurwoningen in Rotterdam is te vinden op www.rotterdam.nl/wonen-leven/huurwoning.

Hoeveel huurwoningen zijn er beschikbaar voor de maatschappelijke beroepen?
Voorlopig gaat het om een proef, waarbij we een percentage van het totaal beschikbare aantal hebben gereserveerd voor maatschappelijke beroepen. Dat totaal wisselt wel eens. Het is dus moeilijk te zeggen in cijfers om hoeveel woningen het gaat.

Staan alle woningen in Rotterdam-Zuid?
De woningen voor het deel in de sociale sector staan in de twee NPRZ-wijken Hillesluis en Bloemhof. De tweede pilot gaat over woningen met een huur boven de 737 euro, deze huizen staan in Lombardijen. De nieuwbouwwoningen die in 2021 beschikbaar komen, staan ook in Rotterdam-Zuid.

Om welke woningbouwcorporaties gaat het?
Alle corporaties zijn op de een of andere manier betrokken bij de proefprojecten. Kijk op Woonnet Rijnmond voor het aanbod.

Hoe lang mag ik de woning blijven huren? Moet ik eruit als ik meer ga verdienen?
Je kunt de woning zo lang huren als je wilt. Als je inkomen stijgt, gelden de standaardnormen van huurverhoging. Sommige corporaties hebben een regeling voor doorstroming naar een middensegment-huurwoning, maar dat is geen onderdeel van deze pilot.

Jullie hebben het over een proef. Tot wanneer loopt dit?
De pilots lopen in 2020 en zullen in 2021 doorlopen. Daarna volgt een besluit over een mogelijk vervolg.

Als deze proef afloopt, geldt dan deze beroepsurgentie niet meer?
Na evaluatie van de proef, eind 2021, volgt een besluit over een mogelijk vervolg. Dat besluit heeft geen gevolgen voor de mensen die via de regeling een woning hebben gekregen. Je hoeft dus niet te verhuizen wanneer de voorrangsregeling stopt.

Als ik na een jaar ontslag neem bij mijn baan, moet ik dan mijn huurwoning uit?
Nee, dat hoeft niet. Wel moet je een vaste aanstelling hebben voor een minimaal aantal uren.