Werken in de kinderopvang/vve

Je kunt in de kinderopvang en voorschoolse educatie op verschillende manieren als professional aan de slag. Zo kun je aan het werk als (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker (mbo), pedagogisch educatief professional (hbo) of pedagogisch beleidsmedewerkers/coach (hbo).

Opleidingen voor pedagogisch medewerker (mbo) worden gegeven op het Albeda en Zadkine.

Mbo BOL en BBL
Voor sommige opleidingen is het mogelijk om naast een regulier bol traject (leren en stage) een bbl traject te doen waarbij werken en leren wordt gecombineerd.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op de website van het Albeda en Zadkine.

Hbo
Opleidingen om aan de slag te gaan als pedagogisch educatief professional of beleidsmedewerker worden gegeven op de Hogeschool Rotterdam.
Voltijd opleiding Pedagogisch Educatief Professional
Deeltijd opleiding Pedagogisch Educatief Professional

Vacatures
Kijk voor vacatures in de kinderopvang op de website van Kinderopvangwerkt.

Benieuwd naar Serina’s verhaal?