Rotterdamse Lerarenbeurs

Helaas kunnen in 2018 geen nieuwe Rotterdamse lerarenbeurzen worden aangevraagd. Het subsidieplafond is bereikt. 

Ontwikkel je verder

Met de Rotterdamse Lerarenbeurs maak je eenvoudig een nieuwe stap in jouw ontwikkeling. Zo kun je met de Lerarenbeurs een opleiding of cursus volgen, die jijzelf mag bepalen. Dit kan individueel of samen met collega’s. Belangrijk is wel dat de opleiding of cursus aansluit bij jouw ontwikkelbehoefte. En uiteraard draagt het bij aan de bevordering van het leerproces van de Rotterdamse leerlingen.

Voor wie

Voor alle Rotterdamse onderwijsprofessionals die:

- in hun werk direct bijdragen aan de bevordering van het leerproces bij peuters, leerlingen of studenten;

- werkzaam zijn in Rotterdam in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair, voortgezet, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of werkzaam zijn bij de pabo en/of lerarenopleidingen van de hogescholen Thomas More, InHolland vestiging Rotterdam en Hogeschool Rotterdam.

Meld je aan

De aanvraag voor de Rotterdamse Lerarenbeurs dien je in via je direct leidinggevende.

Jouw leidinggevende heeft hiervoor de volgende informatie nodig:

• de naam van de professionaliseringsactiviteit waarvoor je de beurs wilt gebruiken;

• de naam van de organisatie die deze activiteit aanbiedt;

• overzicht van de kosten;

• korte beschrijving hoe deze activiteit een bijdrage levert aan jouw ontwikkeldoelen.

Je leidinggevende zorgt ervoor dat jouw aanvraag terecht komt bij jouw schoolbestuur, vve-, mbo of hbo-instelling. Of kan jou vertellen wat je daar zelf voor moet doen. Vervolgens zorgt jouw bestuur of instelling ervoor dat jouw aanvraag bij de gemeente wordt ingediend. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en toegekend tot het plafond van het subsidiebudget is bereikt. Zodra het gehele budget besteed is, geldt het op-is-op principe. Maar zolang het subsidieplafond niet bereikt is, kun je een aanvraag indienen. De gemeente zal binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag aan je werkgever bekend maken welke aanvragen zijn gehonoreerd. Je schoolbestuur, vve- mbo-of hbo instelling ontvangt op naam van elke medewerker de subsidie die voor de Rotterdamse Lerarenbeurs is toegekend.

Meer weten?

Download de flyer Lerarenbeurs of stuur een mail naar lerarenbeurs@rotterdam.nl.

 

Lees hier over ervaringen van leraren die in het afgelopen jaar een lerarenbeurs hebben aangevraagd.