Nieuwe manier van meten toont aan dat lerarentekort in Rotterdam groter is

Het lerarentekort in het Rotterdamse basisonderwijs blijkt na een andere manier van opvragen twee keer groter dan eerder gedacht, namelijk 443 fte.

In februari dit jaar is voor het eerst op schoolniveau gekeken naar de omvang van het tekort. Daarbij is scholen expliciet gevraagd om alle zogenoemde verborgen vacatures te melden. Dat zijn vacatures die niet openstaan, maar op een onwenselijke manier zijn ingevuld, bijvoorbeeld doordat de intern begeleider of directeur voor de klas staat. Zij komen zo aan hun eigen werk onvoldoende toe. Bovendien laat het nieuwe overzicht zien dat de tekorten bij scholen in achterstandswijken groter zijn. De omvang van het tekort en de ontwikkeling van een relatief groter tekort in achterstandswijken is zeer zorgelijk.

Slim organiseren

Recent diende de gemeente Rotterdam samen met de Rotterdamse onderwijsbesturen een plan in bij het ministerie van OCW, onder de naam Slim organiseren. Met als uitgangspunt dat het tekort voorlopig niet is opgelost, zet het plan in op een andere organisatie van het onderwijs, waarbij bijvoorbeeld de kernlessen door groepsleerkrachten worden gegeven en voor andere vakken ook onbevoegde leraren kunnen worden ingezet. Binnenkort maakt het ministerie bekend welk bedrag Rotterdam daarvoor ontvangt.

Actieplan lerarentekort

De Rotterdamse aanpak leraren loopt inmiddels enkele jaren. De aanpak bestaat uit diverse actielijnen die uitstroom van leraren uit het vak moeten verminderen en instroom van nieuwe leraren moeten vergroten. Met name het zij-instroomtraject, waarbij mensen vanuit een ander beroep in het onderwijs aan de slag gaan, lijkt kansen te bieden.

RTV Rijnmond berichtte over het lerarentekort in Rotterdam.