Lerarentekort loopt verder op. Tijd voor een Deltaplan!

Uit de jaarlijkse cijfers van het Centerdata onderzoek dat in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd, blijkt dat het lerarenkort landelijk opnieuw is toegenomen. In het primair onderwijs gaat het om bijna 10%, dat is zo’n 9.800 fte. In het voorgezet onderwijs is het tekort ongeveer 3.800 fte, wat neerkomt op bijna 6%. Ook in Rotterdam lopen de tekorten in het primair onderwijs verder op van 11,8% in oktober 2022 naar 16,5% in 2023. In het voortgezet onderwijs is het tekort in Rotterdam licht gedaald naar 6,1% t.o.v. de 7% in 2022.

“De cijfers tonen dat we maar geen grip krijgen op de tekorten. Sterker nog, volgens ramingen zullen de tekorten alleen maar verder oplopen. En dat is dramatisch” stelt onderwijswethouder Said Kasmi. Onderwijs zou daarom een absolute topprioriteit moeten zijn voor het nieuwe kabinet, bepleit hij in zijn opinie:

Opinie: Said Kasmi, wethouder Onderwijs, gemeente Rotterdam

Kabinet: zet vaart achter dat Deltaplan!
Ons onderwijs dreigt te verdrinken

Een structureel personeelstekort, tienduizenden tieners met een bedroevend leesniveau en de school als ‘burnout-fabriek’. We worden al tijden overspoeld met signalen dat het Nederlandse onderwijssysteem dreigt vast te lopen, maar structurele oplossingen blijven uit. Onderwijs zou daarom een absolute topprioriteit moeten zijn voor het nieuwe kabinet, bepleit Said Kasmi, wethouder Onderwijs in Rotterdam.

Vrijdag (15-12) kwamen de jaarlijkse cijfers over het lerarentekort naar buiten. En het is geen verrassing dat dit tekort opnieuw is toegenomen. In het primair onderwijs gaat het om bijna 10%, dat is zo’n 9.800 fte. In het voorgezet onderwijs is het tekort ongeveer 3.800 fte, wat neerkomt op bijna 6%. De cijfers tonen dat we maar geen grip krijgen op de tekorten. Sterker nog, volgens ramingen zullen de tekorten alleen maar verder oplopen. En dat is dramatisch. 

Grote zorgen

Het lerarentekort is de uitkomst van een optelsom van langdurige problemen in het onderwijs, waaronder de hoge uitstroom onder jonge docenten, de vele onderwijzers metburn-out ’s en een te hoge werkdruk. Als wethouder Onderwijs, maak ik me daar grote zorgen over. Want dergelijke signalen zijn niet nieuw. De vier grootste steden en Almere, die een veel hoger tekort hebben dan de rest van het land namelijk gemiddeld 18% in het primair onderwijs ,maken zich al jaren hard voor meer leraren en kwalitatief beter onderwijs, want we zien ons onderwijssysteem langzaam vastlopen.

De signalen liegen er niet om. Zo bleek uit het PISA-rapportvan vorige week dat een derde van de Nederlandse 15-jarigen ons onderwijs laaggeletterd dreigt te verlaten. Nederland staat daarmee (bijna) helemaal onderaan de Europese lijst voor leesvaardigheid op die leeftijd. Alleen Griekenland laten we onder ons. Wat betekent dit voor de nieuwe generaties werknemers en ondernemers in onze kenniseconomie? Als gemeenten hebben we een klein beetje speelruimte, maar er is een systeemverandering nodig. Daarvoor is Den Haag echt aan zet en daar moet werk van worden gemaakt!

Deltaplan

Wat mij ontzettend stoort is dat tijdens de verkiezingscampagnes het woord ‘onderwijs’ nauwelijks is gevallen. Het ging vooral over migratie en bestaanszekerheid. Maar als er iets fundamenteel is voor bestaanszekerheid, dan is het goed onderwijs. Want dat zorgt ervoor dat je weerbaar bent en de juiste vaardigheden leert om mee te kunnen komen in onze maatschappij. 

Daarom is het tijd voor een fundamentele koerswijziging in het Nederlandse onderwijs, of een Deltaplan. Die term valt vaak de laatste tijd en ik ben het daar helemaal mee eens. We moeten terug naar de basis. Maak het beroep leraar weer écht aantrekkelijk en geef het aanzien. Schroef de eisen om leraar te worden op. Verhoog in de basis de kwaliteit van docenten en van onze lerarenopleidingen. Investeer in de begeleiding van zij-instromers en startende leraren om uitstroom te voorkomen. Zorg dat het loont voor leraren om te werken op scholen met meer achterstanden en vergeet ook vooral de schoolleiding niet, want op scholen met een sterke schoolleiding zie je dat het lerarentekort minder groot is. En dat leidt weer tot betere prestaties en een fijnere sfeer. Zo buig je een vicieuze cirkel om in een opwaartse spiraal en wordt onderwijs weer die grote ‘gelijkmaker’ die het zou moeten zijn.

Daarom roep ik het nieuwe kabinet met klem op om door te komen met een Deltaplan voor onderwijs, want de sector staat het water inmiddels tot aan de lippen.


Said Kasmi, Wethouder Onderwijs Rotterdam

Meer informatie

Lees meer informatie over de tekorten in Rotterdam in de raadsbrief hieronder of via deze link.

Nieuwsbericht Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bekijk hier het nieuwsbericht van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het landelijk lerarentekort.

Het Nieuw Rotterdams onderwijsbeleid

Lees het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB) onderwijsbeleid hier.

Gerelateerde artikelen