Leren loont

Rotterdam is dé onderwijsstad van Nederland; dé stad waar je onderwijs wilt krijgen en wilt geven. Rotterdam is een jonge stad. Het vele talent van onze jonge Rotterdammers is een geweldige kans voor de stad een brengt tegelijkertijd de verplichting met zich mee om al die jonge Rotterdammers in staat te stellen hun talent zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom kiezen onderwijsveld en gemeente gezamenlijk voor ambitieus onderwijsbeleid: Leren Loont!

Rotterdam legt de lat hoog. Het onderwijs moet hier goed zijn en iedere dag beter worden dan het gisteren was. Dat zijn we als onderwijsveld en gemeente verplicht aan onze jonge Rotterdammers. We hebben ten opzichte van veel andere steden, in de afgelopen jaren in Rotterdam een inhaalslag gemaakt met het verhogen van de onderwijsresultaten. En juist in de Rotterdamse context –met alle grootstedelijke vraagstukken— is dit een groot compliment. Een groot compliment aan alle leidsters en leraren, alle directeuren en pedagogisch medewerkers; aan iedereen die binnen het Rotterdamse onderwijs werkt, en die er in geslaagd is de onderwijsresultaten te verbeteren. Daarmee maken jullie het verschil in het leven van de Rotterdamse kinderen en jongeren.

Onderwijs: elke dag beter

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat deze trend zich de komende jaren doorzet. Hogere onderwijsresultaten, daar gaat het om. Want Rotterdam is een stad van ontwikkeling, experimenteren en groei. En als het onderwijs iedere dag beter wordt, als we er samen in slagen alle talent van onze jonge mensen daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen, dan hebben we een wereld gewonnen. Dat doen we binnen Leren Loont! door middel van vijf thema’s:

Wederzijds vertrouwen

Samenwerken begint met wederzijds vertrouwen. Daarom dit onderwijsbeleid  de ruimte om als school zelf verbeterplannen te maken, de administratieve lastendruk te verlagen en maatwerk per school mogelijk te maken. Jullie als leidsters, leraren en schoolleiders vormen het kloppend hart van het onderwijs. Voor jullie is in dit nieuwe Rotterdamse onderwijsbeleid de sleutelrol weggelegd. Het stimuleren van en ruimte bieden aan jullie professionele kwaliteit is het doel. Lesgeven in Rotterdam is niet voor iedereen weggelegd, maar kun je dat hier, dan mag je daar trots op zijn. Rotterdamse leerlingen verdienen de beste leidsters en leraren. Hen willen we boeien en binden. Daarom moet ook voor alle onderwijsprofessionals gelden dat Leren loont!

Kracht van goed onderwijs

Rotterdam gelooft in de kracht van goed onderwijs, voor kinderen en jongeren zelf, voor onze samenleving en voor de stad. Goed onderwijs daagt uit, vormt, brengt talent tot ontwikkeling en maakt jongeren wendbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt. Laten we daar als onderwijsprofessionals, onderwijsveld en gemeente gezamenlijk dag in dag uit aan blijven werken.

 

Waarom investeren we gezamenlijk in Leren Loont!?
Samen de stad sterker maken. Die opdracht heeft de gemeente zich de komende jaren gegeven.
Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen alle betrokken partners binnen het onderwijsveld. Dit Rotterdamse onderwijsbeleid ‘Leren Loont! 2015 – 2018’ is dan ook tot stand gekomen door co-creatie tussen al die betrokken leraren, ouders, schoolbestuurders en directeuren. Het onderwijsveld en de gemeente zijn gezamenlijk eigenaar van het onderwijsbeleid. En deze bijzondere samenwerking zetten we in de uitvoering voort.

Waar doelen we gezamenlijk op?
Alle Rotterdamse kinderen moeten kunnen rekenen op een passende plek in het Rotterdamse onderwijs waar ze in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten zo goed mogelijk te benutten. Het onderwijsveld en de gemeente hebben gezamenlijk drie hoofddoelen afgesproken: de onderwijsresultaten verbeteren, het aantal schooluitvallers verder omlaag brengen en zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.