De lessen van Expeditie Digitaal

Wat kan digitalisering betekenen voor het onderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs? Die vraag onderzochten zo’n 15 Rotterdamse schoolleiders tijdens de vier expertbijeenkomsten van Expeditie Digitaal. Twee deelnemers blikken terug op de unieke inspiratietour die door de komst van Corona digitaler werd dan verwacht. Yvette de Reuver is werkzaam op praktijkschool Accent Capelle van CVO en Mark van Burgel is directeur op het Comenius College in Krimpen a/d IJssel.

Terugblik en nieuwe inzichten

De Reuver: “De fysieke startbijeenkomst op de IT Campus met filosoof Hans Schnitzler vond ik heel inspirerend. Omdat de bijeenkomsten daarna via een scherm plaatsvonden, merkte je goed het verschil in beleving. Achter een scherm ben je veel sneller afgeleid. Zit je in een zaal vol met mensen, dan horen daar omgangsvormen bij; je bent stil als iemand anders praat en gaat niet tussendoor iets anders doen.”

“Achter een scherm ben je veel sneller afgeleid, dan bij een fysieke bijeenkomst”

Van Burgel: “Door de Expeditie ben ik nog meer bevlogen geraakt over het onderwerp. Zeker omdat ik denk dat jongeren op het gebied van digitale geletterdheid vaak wijzer overkomen dan dat ze zijn. Extra aandacht op sociaal-emotioneel gebied lijkt me dan ook essentieel. Wat ik ook sterk vond aan de Expeditie is dat PO, VO en SO gewoon door elkaar zaten. Als we met elkaar de overgang van PO naar VO nog soepeler kunnen maken, zou dat een mooie bijvangst zijn.”

Plannen maken

“De mensen van het SLO stuurden na de online inspiratiesessie een lange vragenlijst die ons onder meer verder hielp bij het Plan van Aanpak. Daarin zijn we niet alleen bezig met een leerlijn digitale geletterdheid, maar ook een stuk digitalisering binnen de school, een digitaal portfolio en digitale communicatiemiddelen. We zijn zelfs aan het kijken of we een veilige leeromgeving voor Virtual Reality kunnen aanbieden,” vertelt de Reuver.

“We zijn zelfs aan het kijken of we een veilige leeromgeving voor Virtual Reality kunnen creëren”

“Wij richten ons als school op drie domeinen”, zegt van Burgel. “Leven, leren en werken. Digitale geletterdheid heb je nodig om te kunnen leven, om te leren en later ook om te kunnen werken. Hoewel het onderwerp naadloos aansluit op het Young & Strong concept van onze eigen vestiging, moeten we in de uitwerking van het Plan van Aanpak uiteraard toe naar een gemeenschappelijke basis voor alle Comenius scholen. Wij willen in ieder geval door voorlichtingsavonden over digitale geletterdheid de ouderbetrokkenheid vergroten. Want als ouders niet weten waar hun kind mee bezig is, of waar je als school mee bezig bent, kun je die onderlinge verbinding niet maken.”

“Door voorlichtingsavonden over Digitale Geletterdheid willen we de ouderbetrokkenheid vergroten.”

Hoe verder?

Van Burgel: “We gaan verder met de werkgroep. Zowel als individuele school als Comenius-breed. We kregen van de experts als tip mee om binnen de werkgroepen op zoek te gaan naar specialisten. Vanuit de visie ‘delen is macht’ is ons streven om digitale geletterdheid te integreren in alle vakken.”

De Reuver: “We zijn nu aan het inventariseren waar elke school behoefte aan heeft en aan het kijken wat er op de markt is. Als alles volgens plan verloopt, zijn we halverwege 2021 allerlei pilots aan het uitvoeren om te kijken welke nieuwe digitale leermiddelen het meest geschikt zijn. Wie weet lopen we over twee jaar voorop!”

Enthousiast geworden om ook op jouw school aan de slag te gaan met digitalisering? Begin oktober vindt de webinar Expeditie Digitaal plaats. Hou de website van Onderwijs010 en onze socials in de gaten.