Terug naar overzicht
Vak College Hillegersberg

Licht, lucht en ruimte
Opgeleverd project

Toen in augustus 2017 het gloednieuwe schoolgebouw van het Vak College Hillegersberg aan de Argonautenweg werd opgeleverd, slaakten leerlingen en docenten van het vroegere Noordrandcollege een zucht van verlichting. Het oude schoolgebouw was zo verouderd, dat het rijp was voor de sloop. ‘Het was van de hel in de hemel’, kenschetst Peter van den Kerkhof, hoofd stafafdeling Huisvesting en Facilitair van de stichting LMC Voortgezet Onderwijs de ontwikkeling die voelde als een ware bevrijding.

Het nieuwe gebouw, waarvoor in augustus 2016 de eerste paal de grond in ging, staat in schril contrast met het afbraakpand dat eindelijk kon worden verlaten: licht, lucht en ruimte spelen de hoofdrollen in de nieuwbouw. De veertien lokalen zijn ruim opgezet en er zijn speciale praktijklokalen en lokalen voor techniek. De comfortabele aula is tevens te gebruiken als theater. Het dak is bedekt met groen. ‘Bovendien is het gebouw helemaal state of the art en voorzien van de modernste installaties,’ zegt Peter van den Kerkhof.