Digitaal talentportfolio

Reflecteren en kiezen: digitaal talentportfolio

In een talentportfolio onderzoeken leerlingen vanaf groep zeven van de basisschool gedurende de gehele onderwijscarrière hoe hun loopbaancompetenties zich ontwikkelen: wat kan ik (kwaliteiten), wat wil ik (motieven), welk soort werk past bij mij (werkzaamheden), wat wil ik worden (beroep) en wie kan mij daarbij helpen (netwerk). Een aantal Rotterdamse scholen zet dit portfolio al succesvol in binnen het onderwijs.

Meer informatie?

Wil je meer weten over een talentportfolio, neem dan contact op met de loopbaanambassadeurs: loopbaanleren010@gmail.com.