Hoe LOB aanbieden?

Voor de leerlingen is het belangrijk dat de leerkracht een goede dialoog met hen aangaat. Wat vinden ze leuk, wat kunnen ze goed, wat willen ze worden? Praten met  leerlingen helpt ze om de goede keuzes te laten maken. Voor het voeren van een goed loopbaangesprek bestaan verschillende trainingen.

Op bezoek bij bedrijven en scholen

Daarnaast leren de leerlingen ook heel veel van ervaringen opdoen in de praktijk. Dus ga op bezoek bij bedrijven en scholen en laat ze ontdekken en ervaren wat de huidige technologie allemaal kan.
Om leerlingen te helpen zich de loopbaancompetenties eigen te maken, laat ze gebruik maken van een digitaal talentportfolio. Daarin bewaart de leerling werkstukken, opdrachten, filmpjes, artikelen en andere dingen die iets zeggen over de loopbaancompetenties van de leerling.

Betrek ouders

En natuurlijk heel belangrijk, betrek de ouders van de leerlingen. Zij zijn een heel belangrijke factor bij de keuzes die leerlingen maken.
Dus ga in gesprek met ouders over hoe belangrijk LOB is voor hun kind. Dit kan op verschillende manieren. Op een voorlichtingsavond over LOB, bij de activiteiten die de school met de leerlingen doet. Nodig ouders uit als leerlingen presentaties geven die betrekking hebben op LOB. Laat leerlingen samen met hun ouders aan de slag gaan met het invullen van hun netwerk en laat ze samen het kwaliteitenspel spelen. Vraag ook aan ze of ze over hun beroep willen vertellen in de klas of ga op bezoek bij het bedrijf waar ze werken.