LOB kompas Po

Wat is LOB?

Dit kompas helpt om LOB op de basisschool vorm te geven. Het ondersteunt bij het vormen van gedachten, het voeren van gesprekken en het ontwerpen van beleid en activiteiten. Natuurlijk met als doel leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in de keuzes de ze maken voor hun toekomst. Bewuste studiekeuzes zorgen ervoor dat leerlingen gemotiveerd zijn hun opleiding af te maken en na hun opleiding in staat zijn aan het werk te gaan. Om de kansen op een toekomstige baan te vergroten, is het zaak leerlingen al vroeg te begeleiden bij het maken van bewuste keuzes.

Ook ouders hebben een belangrijke rol hierin. Kennen ze de mogelijkheden voldoende, weten ze welke scholen er zijn? Weten ze welke opleidingen ook een goed perspectief bieden voor de toekomst (kans op werk).
Op de basisschool zijn leerlingen nog het meest flexibel, minst bevooroordeeld en hebben ze een open houding voor nieuwe dingen. Dit is het moment leerlingen in aanraking te laten komen met allerlei werkvelden, zoals bijvoorbeeld techniek en technologie. Begeleiden van de leerlingen, zodat ze hun eigen kwaliteiten zien en verder willen, is de basis voor schooladvies aan het eind van het basisonderwijs.

Beschikbare materialen en activiteiten

Gelukkig is er al veel ontwikkeld aan materialen en activiteiten die de leerkracht in het basisonderwijs kan gebruiken om LOB vorm te geven. Deze zijn te vinden in het menu onder de titel Middelen.